Adiuwanty

Adiuwanty w rolnictwie

Adiuwanty to środki pomocnicze przeznaczone do stosowania w połączeniu ze środkami ochrony roślin i nawozami. Mogą wykazywać zróżnicowane działania, wpływające na poprawę skuteczności oprysku. Dodatek adiuwantów do oprysku pozwala na zmniejszenie ilości substancji aktywnej, przyczyniają się tym samym do wzrostu rentowności uprawy.

Jak działają adiuwanty?

Zadaniem adiuwantów jest poprawa skuteczności stosowanych środków ochrony roślin. Dodatek adiuwantów do oprysków zapewnia między innymi znacznie lepsze pokrycie powierzchni roślin, zwiększając skuteczność substancji aktywnej. Jest to możliwe, dzięki zmniejszeniu napięcia powierzchniowego kropli cieczy roboczej. Ponadto dzięki poprawie właściwości fizycznych cieczy, adiuwanty umożliwiają skuteczne dotarcie z opryskiem do miejsc trudno dostępnych.

Co to są adiuwanty?

Adiuwanty to środki pomocnicze w rolnictwie, używane w połączeniu z pestycydami i nawozami w celu zwiększenia skuteczności ich działania. W różny sposób zwiększają one aktywność substancji aktywnej, umożliwiając jednocześnie zmniejszenie ich dawki.

Adiuwanty aktywujące

 • Adiuwant olejowy – poprawiają rozpuszczalność herbicydów, a przez to ułatwiają ich wnikanie do komórek roślinnych.
 • Surfaktant – obniża napięcie powierzchniowe cieczy opryskowej, poprawiając stopień pokrycia powierzchni roślin cieczą opryskową.
 • Adiuwanty mineralne – neutralizują działanie związków mineralnych w wodzie.
 • Adiuwant wielofunkcyjny – łączą działanie wielu adiuwantów aktywujących.

Kondycjonery wody

Do adiuwantów zaliczamy także kondycjonery wody, które poprawiają właściwości cieczy, np. regulując pH czy zapobiegając pienieniu się środków ochrony roślin w czasie przygotowywania mieszaniny opryskowej.

Adiuwanty doglebowe

Adiuwanty doglebowe stosuje się do doglebowych środków chwastobójczych. Sprawiają, że substancje aktywne są bardziej skoncentrowane na powierzchni gleby i utrudniają wymywanie ich w głąb profilu glebowego.

Adiuwanty nalistne

Adiuwanty nalistne zwiększają przyczepność środków ochrony do powierzchni rośliny i ułatwiają ich przenikanie w głąb tkanek, szczególnie przy niekorzystnych warunkach pogodowych. Można je stosować m.in. do nawozów dolistnych czy herbicydów dolistnych.

Z jakimi środkami można łączyć adiuwanty?

Adiuwanty można łączyć z różnymi środkami ochrony roślin, zarówno fungicydami, herbicydami, jak i insektycydami.

Adiuwanty do fungicydów

Stosowanie środków pomocniczych do fungicydów zwiększa efektywność ochrony fungicydowej, umożliwiając utrzymanie wysokiej zdrowotności roślin uprawnych.

Adiuwanty do herbicydów

Adiuwanty stosowane łącznie z herbicydami zmniejszają napięcie cieczy roboczej, ułatwiając wnikanie herbicydu w głąb roślin.

Adiuwanty do insektycydów

Środki pomocnicze do insektycydów poprawiają działanie oprysku owadobójczego o działaniu systemicznym, powierzchniowym oraz wgłębnym.

Kiedy dodać adiuwant do oprysku?

Adiuwanty do oprysków dodaje się w sytuacji, kiedy środki ochrony roślin ich nie zawierają lub zawierają w śladowej ilości. Dodatek adiuwantu jest szczególnie istotny przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, które utrudniają przeprowadzenie zabiegu. Zwiększa on efektywność oprysku, pozwalając na zmniejszenie dawki środka ochrony roślin.

Jak dobrać adiuwant do oprysków?

Dobór właściwego adiuwantu powinien opierać się na rodzaju środków ochrony roślin, do jakich jest przeznaczony oraz do pełnionej funkcji. Podstawowa linia podziału przebiega pomiędzy adiuwantami przeznaczonymi do środków doglebowych i nalistnych. Do herbicydów doglebowych stosujemy adiuwanty olejowe. Jednak druga grupa środków nie jest jednorodna. O ile adiuwant do fungicydów i insektycydów to zawsze preparat z grupy surfaktantów, to w przypadku adiuwantu do herbicydów sprawa jest bardziej skomplikowana.

Do większości zabiegów właściwym wyborem będzie adiuwant zwilżający (surfaktant), jednak pewne grupy środków ochrony roślin wymagają zastosowania specjalnych adiuwantów olejowych na bazie estrów kwasów tłuszczowych. Tak jest w przypadku graminicydów i niektórych herbicydów z grupy sulfonylomoczników. Z tego względu zawsze należy sprawdzić jaki rodzaj adiuwantu jest przeznaczony do danego środka ochrony roślin.

Cena adiuwantów

Koszt poszczególnych adiuwantów może się różnić w zależności od przeznaczenia oraz składu. Dokładne ceny można poznać kontaktując się z oddziałem regionalnym Procam. Wszelkie dane kontaktowe dostępne są w zakładce Kontakt.

Gdzie kupić środek zwilżający do oprysków?

Procam ma w asortymencie różnorodne adiuwanty, dostosowane do łączenia zarówno z herbicydami, fungicydami, jak i insektycydami. W celu zakupu odpowiedniego adiuwantu można skonsultować się z przedstawicielem regionalnym Procam lub udać się do najbliższego punktu sprzedaży. Lokalizacja poszczególnych sklepów jest dostępna w zakładce kontakt.

Źródła

 • Matysiak, R., Woznica, Z., Pudelko, J., & Skrzypczak, G. (1995). Adiuwanty do herbicydów – mechanizm działania. Materiały… Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin, 35(1), 67-72.
 • Adamczewski, K., & Matysiak, R. (1997). Adiuwanty do środków ochrony roślin – podział i klasyfikacja. Ochrona Roślin, 41(04-05), 16-18.
 • Adamczewski, K., & Krysztofiak, R. (1996). Adiuwanty z herbicydami. Agrochemia, (10), 15-17.
 • Kupczak, K. (2009). Adiuwanty w sadownictwie. Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa Sad, (05).
 • Tyszka, M. (2019). Adiuwanty-wspomagacze zabiegów. Farmer, (04).
 • Konieczny, W. (2013). Adiuwanty z herbicydami doglebowymi. Farmer, (03).
 • Kardasz, P. (2018). Adiuwanty do kontroli. Warzywa, (08).
 • Korbiel, J. (1997). Co to są adiuwanty?. Informacja Rolnicza-Aktualności, (07-08), 9-10.
 • Paradowski, A. (2006). Adiuwanty w odchwaszczaniu upraw. Agrotechnika. Poradnik Rolnika, (07), 44-46.
 • Rogowska, M. (2019). Adiuwanty-czy warto je stosować?. Warzywa i Owoce Miękkie, (03).

Wyświetlanie wszystkich wyników: 13