Adiuwanty

ADIUWANTY W ROLNICTWIE

Oferujemy adiuwanty wielu znanych i cenionych na rynku producentów. Ich zadaniem jest poprawa skuteczności stosowanych środków ochrony roślin. Stosowanie adiuwantów do oprysków zapewnia między innymi znacznie lepsze pokrycie substancją aktywną liści i  całych roślin. Jest to możliwe, dzięki zmniejszeniu napięcia powierzchniowego kropli cieczy roboczej. Ponadto dzięki poprawie właściwości fizycznych cieczy, adiuwanty umożliwiają skuteczne dotarcie z opryskiem do miejsc trudno dostępnych.

Adiuwant do oprysków – rodzaje

Środki pomocnicze, jakimi są adiuwanty, dzielą się na kilka grup. Najszersze zastosowanie mają surfaktanty. Są to preparaty poprawiające stopień pokrycia roślin cieczą opryskową. Adiuwanty olejowe produkowane są w kilku wariantach i w zależności od składu przeznaczone są do zabiegów doglebowych lub nalistnych. Poprawiają one rozpuszczalność herbicydów, a przez to ułatwiają ich wnikanie do komórek roślinnych. Adiuwanty doglebowe zapewniają większą koncentrację substancji aktywnej na powierzchni gleby i utrudniają wymywanie jej w głąb profilu glebowego. Do adiuwantów zaliczamy także kondycjonery wody, które pomagają w regulacji pH czy zapobiegają pienieniu się środków w czasie przygotowywania mieszaniny opryskowej.

Jak dobrać adiuwant do oprysków?

Dobór właściwego adiuwantu powinien opierać się na rodzaju środków ochrony roślin, do jakich jest przeznaczony oraz pełnionej funkcji. Podstawowa linia podziału przebiega pomiędzy adiuwantami przeznaczonymi do środków doglebowych i nalistnych. Do herbicydów doglebowych stosujemy adiuwanty olejowe. Jednak druga grupa środków nie jest jednorodna. O ile adiuwant do fungicydów i insektycydów to zawsze preparat z grupy surfaktantów, to w przypadku adiuwantu do herbicydów sprawa jest bardziej skomplikowana. Do większości zabiegów właściwym wyborem będzie adiuwant zwilżający (surfaktant), jednak pewne grupy środków wymagają zastosowania specjalnego adiuwantu olejowego na bazie estrów kwasów tłuszczowych. Tak jest w przypadku graminicydów i niektórych herbicydów z grupy sulfonylomoczników. Z tego względu zawsze należy sprawdzić jaki rodzaj adiuwantu jest przeznaczony do danego środka ochrony roślin.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 13