chwościk buraka

KOMUNIKAT FITOSANITARNY 04 września 2019

Doradcy Grupy Technicznej w ostatnich dniach na plantacjach zaobserwowali duże nasilenie występowania chwościka buraka, co związane jest z pojawiającymi się ostatnio opadami deszczu.

W okresie nasilonej wilgotności chwościk szybko się rozprzestrzenia poprzez konidia, przenoszone przez wiatr, które są dalszym źródłem infekcji. Infekcja może być na tyle silna, że konsekwencjami będzie połączenie się plamek i obumieranie liści, a to oznacza zmniejszenie powierzchni asymilacyjnej i bardzo duże straty w plonie. Pierwsze objawy w postaci okrągłych, wgłębnych i dwubarwnych plam o średnicy 3-5 mm, pojawiają się na najstarszych liściach. Początkowo środek plam jest biały, a następnie staje się szary. Obwódka plam jest czerwona lub szarobrunatna. Silnie porażone liście zasychają.

Nie tylko chwościk jest zagrożeniem dla buraka

Pracę nad polami z burakiem, gdzie występuje zagrożenie nicieniami, najlepiej rozpocząć pod kątem aplikacji Nematado BIOCONTROL. W pobranych próbkach gleby (patrz załączone zdjęcia) znaleziono nicienie z rodzaju Pratylenchus spp. i Paratylenchus spp. Jednak w większości objawy na korzeniu były spowodowane podeszwą płużną. Radzimy monitorować ewentualne zwiększenie ilości tych szkodników. Nie stwierdzono mątwika burakowego.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.