chwościk buraka

Chwościk buraka atakuje 04 września 2019

Według doradców Grupy Technicznej w ostatnich dniach na plantacjach zaobserwowano, że chwościk buraka mocno nasilił swoje występowanie. Doradcy stwierdzili, że stało się tak w efekcie pojawiających się ostatnio opadów deszczu.

W okresie nasilonej wilgotności chwościk szybko się rozprzestrzenia poprzez konidia, przenoszone przez wiatr, które są dalszym źródłem infekcji. Natomiast infekcja może być na tyle silna, że  liście zaczną obumierać. Może się tak stać w efekcie łączenia się plamek. To natomiast oznacza zmniejszenie powierzchni asymilacyjnej. Przez to są więc zauważane bardzo duże straty w plonie. Pierwsze objawy w postaci okrągłych, wgłębnych i dwubarwnych plam o średnicy 3-5 mm, pojawiają się na najstarszych liściach. Początkowo środek plam jest biały, a następnie staje się szary. Obwódka plam jest czerwona lub szarobrunatna. Silnie porażone liście zasychają.

Nie tylko chwościk jest zagrożeniem dla buraków

Należy wziąć pod uwagę również pracę nad polami z burakiem, gdzie występuje realne zagrożenie nicieniami.  Rozpatrując listę zadań do wykonania na polu, rolnicy w pierwszej kolejności powinni pomyśleć o aplikacji Nematado BIOCONTROL. Ten preparat mikrobiologiczny jest zwłaszcza pomocny w redukcji ilości porażonych nicieniami roślin. W pobranych przez doradców Grupy Technicznej próbkach gleby (patrz załączone do artykułu zdjęcia) znaleziono nicienie z rodzaju Pratylenchus spp. i Paratylenchus spp. Należy jednak odnotować, że w większości objawy na korzeniu były spowodowane podeszwą płużną. Radzimy monitorować ewentualne zwiększenie ilości tych szkodników na roślinach. Nie stwierdzono mątwika burakowego.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.