Alert! Żerujące gąsienice rolnic z rodziny sówkowatych 08 października 2019

Na podstawie średnioterminowych prognoz dotyczących szkodliwości i występowania szkodników glebowych Doradcy PROCAM prowadzili bardzo dokładne lustracje ich występowania – w szczególności rolnic. Szkodniki te poprzez dużą wilgoć i sprzyjającą temperaturę namnożyły się i stanowią na dzień dzisiejszy duży problem, szczególnie w zbożach oraz lokalnie w rzepaku ozimym. Na zdjęciach poniżej przedstawione są okazy żerujących gąsienic (a także żery na zbożach i rzepaku).

Przy okazji pamiętajmy także o buraku cukrowym. Szczególnie identyfikujemy szkodliwą gąsienicę rolnicy zbożówki. Jest to motyl z rodziny sówkowatych. Gąsienice początkowo żerują na roślinach. Na dzień chowają się do gleby. Nocą podgryzają korzenie. W tym roku przewidujemy duży problem związany z gradacją tego szkodnika.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.