choroby-roslin

KOMUNIKAT FITOSANITARNY 12 czerwca 2018

Doradcy z grupy Technicznej PROCAM ostrzegają, że na polach wyraźnie widać uszkodzenia entomologiczne oraz fizjologiczne. Nie można także lekceważyć zagrożeń infekcjami grzybowymi. Obecnie mamy do czynienia  z plamistością liści, rdzą żółtą oraz brunatną plamistością.

Należy także zwrócić uwagę, na porażenia przez septoriozę paskowaną pszenicy i pierwsze porażenia przez fusarium.

Nadal największe zagrożenie, z powodu wysokich temperatur, jest ze strony szkodników owadzich.

Mamy bardzo dużą gradację szkodników o aparacie gębowym ssącym czyli mszyce (w tym mszyce zbożowe), mszyce na bobowatych oraz mszyce trzmielinowo burakową. W konsekwencji, będzie się to wiązało z jesiennym zagrożeniem wirusowym przez żółtą karłowatość jęczmienia. Zwracamy uwagę także, na zasiedlenie kłosów przez gromadnie żerujące wciornastki, żerowanie pluskwiaków, larw błonkówek rośliniarek oraz ostatnio zauważonego ździeblarza pszenicznego.

Przypominamy też o kolejnym rzucie pryszczarka zbożowego, którego lot i składanie jaj trwa już ponad miesiąc.

Kwitnące rośliny jare atakowane są przez słodyszka, chowacza podobnika oraz pryszczarka kapustnika. Na młodych liściach rzepaku żerują błyszczki jarzynówki, pojawia się też tantniś krzyżowiaczek.

Doradcy PROCAM zwracają uwagę na porażenie kapustowatych przez mączlika warzywnego. Dużo mniej identyfikuje się porażeń przez zgniliznę twardzikową, verticiliozę oraz szarą pleśń. Natomiast można lokalnie napotkać ślimaki skorupowe.

Odnośnie kukurydzy, ploniarka zbożowa przeszła przez plantację bez znacznych szkód. W centralnej części Polski można spotkać stonkę zachodnią korzeniową kukurydzianą. Z powodu wysokich temperatur, na plantacjach żerują skoczogonki.

W rejonie Podkarpacia, Wielkopolski i woj. zachodniopomorskiego rozpoczął się wylot omacnicy prosowianki. Grupa Techniczna PROCAM zaleca aplikowanie preparatu OstriniaStop. Również na Dolnym Śląsku obserwuje się pierwsze motyle omacnicy prosowianki, w tym pojawianie się pierwszych samic w pułapkach świetlnych. Sytuacja związana z pojawianiem się szkodnika jest niepokojąca, pracownicy PROCAM każdego dnia prowadzą skrupulatne obserwacje i na bieżącą przesyłają informacje o kolejnych przypadkach wylotów omacnicy.

Specjaliści ds. ziemniaków informują, że występuję problem z larwami stonki ziemniaczanej, pojawia się także mszyca ziemniaczana (w szczególności brzoskwiniowo ziemniaczana).

Buraki także zostały zaatakowane  przez błyszczki jarzynówki oraz roztocza przędziorka chmielowca. Przypominamy też o czynnikach abiotycznych, takich jak grad, na którego zaleczenie najlepszy jest imPROver PRO + z dodatkiem ProKali , który należy aplikować podwójną pompą wodną.