KOMUNIKAT FITOSANITARNY 12 sierpnia 2019

Dostajemy informacje o dużym porażeniu patogenami na terenie całej Polski, a lokalnie nawet bardzo dużym porażeniu. Prowadząc lustracje upraw kukurydzy radzimy zwracać uwagę na choroby grzybowe tj. drobną plamistość liści kukurydzy. Wystąpienie tego patogena na kukurydzy prowadzi do bardzo dużego zmniejszenia powierzchni asymilacyjnej – przekłada się to na słabą jakość kiszonki oraz słabszą produkcję i odkładanie cukrów w ziarnie. W gospodarstwach borykających się z tym patogenem, można zastanowić się w przyszłym roku nad ochroną fungicydową. Dobra ochrona wraz z zastosowaniem preparatu ENSILAGE da Państwu wysokiej jakości kiszonkę.

Już 13 września 2019 podczas naszych Centralnych Dni Kukurydzy postaramy się wykazać różnicę nad roślinami z porażeniem i bez z pomocą Eksperta Kiszonkowego z LG.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.