rolnice

Komunikat fitosanitarny 12 października 2018

Grupa Techniczna PROCAM zwraca uwagę na dużą gradację gąsienic nocnego motyla – czyli szkodliwych rolnic. Obecnie panująca pogoda sprzyja zarówno ich rozwojowi jak i intensyfikacji żeru. Natomiast lokalnie (szczególnie na południu Polski) zaczynają pojawiać się żerujące larwy łokasia garbatka.

Przypominamy także o zagrożeniu ze strony muchówek – nadal trwa żer ploniarki zbożówki. Co więcej, na słabych wschodach pszenicy pojawia się śmietka kiełkówka i śmietka glebowa.

Nadal atakują pola także pluskwiaki przenoszące wirusy na pszenicy. Występuje coraz częściej zarówno skoczek sześciorka, jak i zgłobik smużkowy.