Amara-aenea-skorobiezek-miedziak-i-jego-zery

Komunikat fitosanitarny 15 października 2018

Publikujemy zdjęcia niespecyficznego żerowania na wschodzących polach pszenicy. Na początku objawy wskazywały na żer ślimaków, jednak ze względu na panujące warunki wilgotnościowe zostało to, podczas analizy makroskopowej na polu, wykluczone. Grupa Techniczna PROCAM przeprowadziła analizę entomologiczną i odkryła, że mamy do czynienia z chrząszczem z rodziny biegaczowatych. Jest nim Amara aenea – skorobieżek miedziak, podobny do łokasia garbatka.

Wygląd: Ciało owalne. Ubarwienie zmienne, zielonkawe, niebieskawe, miedziane, brązowawe lub niemal czarne. Przedplecze tej samej szerokości co podstawa pokryw. Czułki czarne poza pomarańczowymi członami 1-3. Nielotny, jednak szybko i zwinnie biegający po piasku.

Szkody: wyjadanie, gniecenie kiełkujących ziarniaków i charakterystyczne wyciąganie systemu korzeniowego na zewnątrz. Szczególnie widoczne w miejscach gdzie występuje gruda i źle uprawione pole. Prócz tego, w dzień można go dostrzec w cieniu, w miejscach gdzie ma dostęp do wilgoci.