Proporcja bobówek do larw śmietki

Komunikat fitosanitarny 16 sierpnia 2018

Ostrzegamy przed narastającym zagrożeniem ze strony nadlatujących muchówek śmietki kapuścianej III pokolenia. Informujemy, że znajdywane w odkrywkach glebowych ilości bobówek do larw szkodnika jest jak 80 do 20. Co więcej, pułapki sygnalizacyjne wyłapują postaci dorosłe -wskazując na narastający wylot muchówek. W krótkim czasie muchówki te są zdolne do składania jaj (do 120 sztuk jedna samica!). Dodatkowo – obecnie panująca pogoda sprzyja wylęgowi larw ze składanych jaj. Dlatego też przypominamy o aplikacji preparatu DelliaSTOP jak najbliżej siewu.

Zwracamy także uwagę na liczne występowanie szkodników glebowych, takich jak:

  • Larwy łokasia garbatka,
  • Larwy chrząszczy, sprężyków – drutowce,
  • Larwy chrabąszczy – pędraki,
  • Larwy komarnic – typhule,
  • Gąsienice motyli – rolnice.

W wykładanych pułapach zauważalna jest duża ilość ślimaków bezskorupowych, co wskazuje na duży potencjał rozrodczy tego groźnego szkodnika.

Na polach gdzie zasiano rzepak, który już kiełkuje, można zauważyć występowanie jesiennych szkodników – błonkówki gnatarza rzepakowego (II pokolenie) oraz dużą liczbę pchełek ziemnych. Szczególną uwagę zwracamy na żerujące chrząszcze pchełek rzepakowych – to właśnie ten szkodnik (prócz śmietki kapuścianej), w fazie powolnego wzrostu, przy braku opadów, będzie warunkował o zdrowotności plantacji rzepaku.

Na podstawie obserwacji sygnalizujemy zagrożenie długoterminowe, w przyszłym roku szykuje się bardzo duża gradacja, tym samym szkodliwość, ze strony chowacza podobnika, który w Wielkopolsce tak licznie występował w II pokoleniu. Na szczęście, mamy czas aby do zwalczania tego szkodnika łuszczynowego się przygotować.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.