Słonecznica-orężówka

KOMUNIKAT FITOSANITARNY 07 czerwca 2018

Doradcy z Grupy Technicznej PROCAM ostrzegają, że omacnica prosowianka nie jest obecnie jedynym zagrożeniem na polach. W Polsce od kilku lat występuje słonecznica orężówka (Helicoverpa armigera) – motyl nocny z rodziny Noctuidae. Wysokie temperatury, które występują w tym roku, mogą spowodować, że ten motyl może na stałe zagościć na naszych polach, wyrządzając jeszcze większe szkody niż zadomowiona omacnica.

Doradcy z Grupy Technicznej będą w tym roku szczególnie zwracali uwagę na występowanie i szkodliwość tego motyla, aby opracować mapę jego występowania i skalę wyrządzanych szkód.

Wygląd słonecznicy orężówki:

Rozpiętość skrzydeł to ok. 3-4 cm, posiada bardzo różnorodne ubarwienie skrzydeł: jasnobrązowe, jasnożółte, czerwono-brązowe, dodatkowo pokryte drobnymi paskami. Tylne skrzydła znacznie różnią się od przednich.