Ślimaki w natarciu [Komunikat fitosanitarny] 20 września 2019

Doradcy PROCAM przypominają o wykonaniu lustracji na plantacjach rzepaku oraz zbóż ozimych na obecność ślimaków patogenicznych.

Ślimaki żerują w całej Polsce

W wielu regionach po ostatnich dość intensywnych opadach atmosferycznych da się zauważyć postępujące żerowanie ślimaków bezskorupowych z rodziny pomrowikowatych. Szczególnie należy zwrócić uwagę na punktowe żerowanie szkodników, tam gdzie mamy glinę w podłożu oraz przy rowach i innych ciekach wodnych. Polecamy preparat SIMAROL 05 GB do walki ze ślimakami.

W dalszym ciągu monitorujemy szkodniki w uprawie rzepaku czyli szczególnie na dzień dzisiejszy żerne larwy gnatarza rzepakowca oraz gąsienice tantnisia krzyżowiaczka i rolnic. Ostatnie lustracje przyniosły też identyfikacje lokalnie dość duże nekroz grzybowych suchej zgnilizny kapustnych.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.