zdjecie-wyrozniajace

KOMUNIKAT FITOSANITARNY 21 maja 2019

W ostatnich dniach mamy do czynienia z dużymi ilościami opadów. W takich warunkach w łanie roślin uprawnych, szczególnie w zbożach i rzepaku znajdują się odpowiednie warunki cieplno-wilgotnościowe powodujące duże infekcje zarodników chorób patogenicznych. Dlatego też w najbliższym okresie powinniśmy bardzo dokładnie i skutecznie wykonywać zabiegi w T2 oraz T2/3 w zbożach.

ZBOŻA i RZEPAK

W miejscach występowania dużego zagęszczenia łanu w zbożach, zabiegi powinny być wykonywane na postępujące infekcje chorób grzybowych, od szczególnie uciążliwego w dolnych partiach mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz występującego na górnych liściach brunatnej plamistości liści pszenicy DTR. Proszę zwrócić uwagę, biorąc pod uwagę załączony model chorobowy, że istnieje duże prawdopodobieństwo infekcji oprócz septoriozy paskowanej także infekcji septoriozy plew (zidentyfikowane pierwsze plamy na liściach tego patogena). Doradcy z Grupy Technicznej, szczególnie w tym okresie, zwracają Państwu uwagę na już liczne występujące owocniki rdzy w tym rdzy żółtej jak i rdzy brunatnej. Przy prowadzonych lustracjach oraz sygnalizacji zagrożeń w zbożach pamiętajmy o chorobach na pszenżycie (rdza, rynchosporioza) oraz jęczmienia (plamistość siatkowa i rynchosporioza).

 

Prognozy oparte na sytuacji pogodowej wskazują, że w tym roku możemy mieć problemy z mszycami. Już teraz można stwierdzić ich mnogość  na zbożach, burakach cukrowych i roślinach bobowatych. Typowe kolonie tych pluskwiaków nakładają się z pomarszczonymi liśćmi i wydzielaniu dużej ilości spadzi.

Ilość mszyc na ziemniakach będzie miała przełożenie na infekcje wirusowe na jesieni, na rzepakach powodowane przez mszyce brzoskwiniowo ziemniaczaną – polecamy więc naszą odmianę rzepaku LG ABSOLUT odporną na mozaikę rzepaku. Wciąż aktywne są skrzypionki, szczególnie skrzypionki zbożowej. Tak jak pisaliśmy tydzień temu proszę zwrócić uwagę na żery wciornastków na kłosie (jęczmienia). Dodatkowo mamy do czynienia ze skoczkami i występującymi objawami porażenia przez mikoplazmy na plantacjach rzepaku.

 

Problem wirusów w zbożach wciąż jest aktualny, dlatego tez radzimy dalsze ich identyfikowanie na polach. Ten rok to rok karłowatości pszenicy. Proszę jednak pamiętać, że w tym roku większość tych problemów to raczej fizjologia spowodowana amplitudą temperaturową i brakami nawozowymi.

Rzepaku dotyczą bardzo szerokie infekcje po skiełkowaniu apotecjów zgnilizny twardzikowej z bardzo dużej ilości sklerot. W dalszym ciągu wykonywane testy płatkowe jak i analiza zarodników na Aparatach Burcharda wykazują infekcje tego patogena. Proszę też zwrócić uwagę na duże infekcje kwiatów, górnych pędów i łuszczyn przez zarodniki szarej pleśni.

To już koniec żerowania chrząszczy chowacza podobnika i pełnej szkodliwości składania jaj I pokolenia pryszczarka kapustnika. Zwiększają się natomiast naloty mszycy kapuścianej na zawiązujące się łuszczyny i górne pędy z listkami. Do tego duże naloty motyla tantnisia krzyżowiaczka co może przełożyć się chociażby na żerowanie na roślinach z kapustowatych.

ZIEMNIAKI

W niektórych rejonach mamy spóźnione wschody, co stanowi dobre warunki do infekcji chorób powschodowych w tym ryzoktoniozy i dużej szkodliwość stonki ziemniaczanej (chrząszczy zimowych) gdzie (jak widać na zdjęciach) pierwsze liście kiełkującego sadzeniaka są obłożone żerującymi chrząszczami. Czas opadów i intensywnych wzrostów sugeruje zbliżające się infekcje alternariozy oraz zarazy ziemniaka. Przypominamy także, szczególnie na plantacjach sadzeniaków, o ochronie przed wirusami – czyli zabiegi na mszyce ziemniaczane będące wyznacznikami tych patogenów. Pamiętajmy o najważniejszej czynności w uprawie ziemniaków  – czyli o lustracji pod kątem chorób kwarantannowych jak bakterioza pierścieniowa ziemniaka, śluzak ziemniaka czy szkodniki, w tym mątwik ziemniaczany.

BOBOWATE

Następuje przejście szkodliwości od oprzędzików w kierunku dużej szkodliwości pluskwiaków mszyc, mszycy bobowej i mszycy grochowej. Przy utrzymującej się obecnie mokrej pogodzie prognozujemy (tak jak 2 lata temu) dużą ilość infekcji przez zgniliznę twardzikową oraz najbardziej szkodliwego patogena jakim jest antraknoza. Szukajmy typowych pastorałowatości i cynobrowego koloru grzybni na pędach.

BURAKI CUKROWE

Buraki dzięki deszczom pozbyły się problemu ze szkodnikami glebowymi, jednak są teraz zagrożone intensywnym żerowaniem przez mszyce trzmielinowo burakową a także dużą ilość zmienników i żerów śmietki ćwiklanki.  Niestety na polach województwa zachodniopomorskiego, m.in. w okolicach Gryfic stwierdzone silne żerowanie chrząszczy szarka komośnika, jest więc bardzo prawdopodobne, że znajduje się on już w całej Polsce. Proszę by na innych terenach a szczególnie na Żuławach wzmóc identyfikacyjną i sygnalizacyjną czujność. Zauważone zostało także bardzo groźne zjawisko występowania w fazie siewek grzybów zgorzelowych Aphanomyces cochioides czyli zgorzel powschodowy.

KUKURYDZA

W kukurydzy zauważamy żerowanie ploniarki zbożowej oraz pchełki zbożowej (na ukończeniu). Lokalnie identyfikujemy także porażenia przez chrząszcze skrzypionek.

JAGODOWE

Jesteśmy też w okresie bardzo dużej gradacji nalotów opuchlaka truskawkowca na plantacje nie tylko truskawek ale też malin. Prezentujemy o skutecznym środku jaki jest OstriniaSTOP do zwalczania zarówno chrząszczy jak i larw. Jest to także środek dedykowany na wszelkiego rodzaju szkółki zarówno drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych.

OZDOBNE

Tak jak przy roślinach uprawnych proszę zwrócić uwagę na mszyce (tu polecam ekologiczny Siltac), zwójkówki i żerujące larwy błonkówki borecznika rudego na iglastych drzewach.

 

Na mapach stopień zagrożeń fitosanitarnych w poszczególnych województwach

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.