Szkodniki glebowe i inne niebezpieczeństwa w polu 21 października 2019

Mamy wiosnę tej jesieni, a szczególnie obserwujemy bardzo aktywne życie biologiczne szkodników glebowych wliczając w to ślimaki bezskorupowe. Do tego, jeżeli dodamy utrzymujące się dość wysokie temperatury infekcyjne, mamy już zauważalne jesienne infekcje grzybowe na oziminach zbóż oraz rzepaku. Prowadzone lustracje oraz identyfikacje szkodników glebowych w ostatnim czasie potwierdzają powyższe stwierdzenia zagrożeń krótkoterminowych. Szczególnie Grupa Techniczna zwraca uwagę na żerujące ślimaki bezskorupowe na terenie całego kraju oraz lokalnie na żerujące formy chrząszczy larw łokasia garbatka i drutowców sprężykowatych .

Uprawy ogrodnicze i szkółkarskie pod naporem szkodników

Na ogrodach jak i szkółkach drzew i krzewów mamy do czynienia z żerującymi pędrakami chrabąszczy oraz pędraków guniaka czerwczyka. Co do szkodników pędów to zwracamy uwagę na żerujące nocą rolnice oraz dzienne gąsienice tantnisia krzyżowiaczka, a także różnych piętnówek wyrządzających duże szkody w aparacie asymilacyjnym roślin uprawnych. Na szczęście widzimy już zanikające żerowanie czarnych larw błonkówek gnatarza rzepakowego.

Plantacja zbóż i możliwe zagrożenia

W dalszym ciągu podczas lustracji plantacji zbóż zwracamy uwagę na szkodniki będące wektorami wirusów. Niekiedy przy wejściu na pole pszenicy mamy wrażenie jakby pole się całe ruszało, to skaczące pluskwiaki / skoczki będące podstawą do infekcji wirusowej mozaik. Oprócz tego lokalnie mamy duże nasilenie na zbożach mszycy czeremchowo zbożowej i mszycy zbożowej, a także mszyc na rzepakach czyli mszycy brzoskwiniowo ziemniaczanej oraz mszycy kapuścianej. Jeżeli do tego dodamy silne porażenie rzepaku przez mączlika warzywnego to mamy pełen obraz zagrożeń entomologicznych do końca tego tygodnia, a jak niektórzy meteorolodzy mówią do końca tego miesiąca.

Choroby grzybowe upraw

Rozpatrując prognozy krótkoterminowe, w połączeniu z wilgocią oraz w miarę wysokimi temperaturami, także możemy spodziewać się kilku niespodzianek fitosanitarnych. Mamy już pierwsze owocniki i grzybnię na jęczmieniu (rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw), a na pszenicy rdza brunatna i również mączniak prawdziwy zbóż i traw szczególnie na wcześnie sianych odmianach. Co do rzepaku to na podatnych odmianach mamy już infekcje charakterystyczne dla suchej zgnilizny kapustnych. Dodatkowo ze względu na duże uwodnienie gleby mieliśmy okno infekcyjne zarodni pływkowych kiły kapustnych. Na szczęście nasze odmiany odporne bardzo dobrze obroniły się przed tym patogenem / pierwotniakiem.

Szkodniki upraw i choroby grzybowe – zobacz galerię zdjęć!