KOMUNIKAT FITOSANITARNY 24 czerwca 2019

ZBOŻA i RZEPAK

Na zbożach oraz rzepaku rejestrujemy tylko agrofagi, bez możliwości ich czynnej ochrony. W miejscach, w których były prowadzone doświadczenia i kontrole, widać dobrze wykonaną pracę ochrony roślin. Sprawdzajmy jak wyglądają plantacje po wykonanych zabiegach na zgniliznę twardzikową, ochronę przed fusarium kłosa, a także czy dobrze skróciliśmy źdźbła, które nie wywróciły się w polu podczas intensywnych deszczy, gradobicia czy wiatrów.

W prognozach długoterminowych Grupa Techniczna PROCAM zwraca uwagę na bardzo dużą ilość żerujących larw II pokolenia śmietki kapuścianej, będzie się to najprawdopodobniej wiązało ze szkodliwością larw III pokolenia podczas wrześniowych wschodów rzepaku ozimego. Należy pamiętać o stosowaniu Delia STOP.

BURAKI 

Lokalnie, gdzie zarówno wilgotność powietrza i gleby jest wystarczająca, są już pierwsze infekcje chorób grzybowych na burakach (chwościk buraka, a także pierwsze infekcje tego lata – mączniaka prawdziwego buraka, a także rdzy buraka i w dalszej konsekwencji ramularii). Oprócz tego wilgotność w powiązaniu z temperaturami na początku wegetacji wiążą się w tym roku wręcz z masowym występowaniem zgorzeli buraka (Rhizobium, Aphanomyces) znanej też jako mokrych zgnilizn.

W uprawie buraka cukrowego została opanowana walka z szarkiem komośnikiem, w tym okresie należy pamiętać o ochronie przed roztoczami, a konkretnie przędziorkiem chmielowcem. Im wyższe temperatury, tym większe szkody są wyrządzane w zbożach przez te szkodniki.

ZIEMNIAKI

W tych warunkach pogodowych bardzo mocno radzimy zwracać uwagę na ochronę ziemniaka, oprócz stonki ziemniaczanej występują też patogeny w postaci alternariozy jak i zarazy ziemniaka w tym najgroźniejszej formy łodygowej.

WARZYWA KAPUSTNE

Odnośnie warzyw kapustnych warto zwrócić uwagę na masowo żerujące gąsienice tantnisia krzyżowiaczka oraz na pluskwiaki (z podrzędu piersiodziobe) mączlika warzywnego.

 

Naprzemienna pogoda oraz okresy suszy wpłynęły na gradację mszyc prawie na wszystkich roślinach uprawnych, sadowniczych, warzywniczych i ozdobnych. Od mszycy zbożowej na kłosach pszenic i liściach kukurydzy do mszycy bobowej na bobowatych oraz mszycy trzmielinowo burakowej brzoskwiniowo ziemniaczanej, odpowiedzialnej w większości za wirusy na ziemniakach.

Przypominamy także o zwalczaniu omacnicy prosowianki, której wyloty już odnotowujemy na południu Polski. Zabiegi OstriniaSTOP wykonujemy z wyprzedzeniem.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.