Komunikat fitosanitarny 25.05 25 maja 2018

Brak opadów atmosferycznych bardziej nam warunkuje problemy entomologiczne niż występowanie grzybów patogenicznych. Jednak mimo tego wystarczy kropla infekcyjna z punktu rosy, aby mieć kłopoty z chorobami jak brunatna plamistość liści pszenicy, mączniaka prawdziwego zbóż, rdzę żółtą i lokalnie rdzę brunatną czy rynchosporiozy i plamistości siatkowej na jęczmieniu. Mimo panującej suszy zwracamy Państwa uwagę na porażenie buraków przez chorobę zgorzelową powschodową. W rzepaku w niektórych regionach mieliśmy wysyp skoczków będących wektorami mikoplazm i stąd na wielu plantacjach mamy objawy porażenia przez mikoplazmy.

Co do szkodników to proszę zwracać uwagę w tym okresie szczególnie na:

• Mszyce zbożowe, mszycę grochową, mszycę bobową czy mszycę trzmielinowo burakową
• Skrzypionki – mamy teraz żerujące szczególnie larwy tych szkodników
• Chrząszcze i larwy stonki ziemniaczanej
• Wciornastki na zbożach
• Chowacz podobnik na późnych o. rzepaku; czekamy też na II pokolenie
• Wylęg larw pryszczarka zbożowego
• Lot pryszczarka kapustnika
• Przepoczwarczenie gąsienic omacnicy prosowianki – OstriniaSTOP
• Żerujące larwy i chrząszcze opuchlaków – OtiorSTOP
• Ploniarkę zbożówkę na kukurydzy
• Śmietkę kiełkówkę (ekstremalnie brak wschodów kukurydzy po żerowaniu larw)
• Wylot chrząszczy strąkowca w bobowatych
• Na burakach składanie jaj śmietki ćwiklanki oraz miniarek
• pchełki i ploniarka zbożowa w kukurydzy