Zagrożenia dla upraw [KOMUNIKAT] 25 października 2019

Aktualne warunki atmosferyczne sprzyjają wzrostowi zagrożenia dla upraw. Głównie masowemu rozwojowi pierwszych infekcji grzybowych i szkodników na roślinach uprawnych i oziminach. Zwracamy uwagę także na występujące problemy fitosanitarne spowodowane czynnikami abiotycznymi. Na przedstawionych dwóch przykładach takich problemów, mamy przebarwienia zbóż spowodowane:

  • Złą kwasowością gleby
  • Nieodpowiednią strukturą (ubiciem) gleby
  • Wystąpieniem przymrozków
  • Podtopieniami / brakiem powietrza
  • Głębokim siewem

Do tego typu problemów można zaliczyć objawy fitotoksyczności np. po zabiegach herbicydowych. Proszę pamiętać także o brakach makro i mikroelementowych, w tym dziurze borowej w systemie korzeniowym rzepaku. Dopiera taka ocena, wraz z czynnikami biotycznymi, ukaże pełny obraz zagrożeń występujących w danej uprawie, na danym polu i w danym czasie.

INFEKCJE GRZYBOWE

Mamy do czynienia z mączniakiem prawdziwym zbóż i traw, a także rdzami w tym rdza żyta oraz najbardziej dokuczliwa w tym czasie na jęczmieniach plamistość siatkowa jęczmienia.

SZKODNIKI

Co do szkodników, a szczególnie szkodników glebowych, sygnalizacja z poprzedniego komunikatu jest nadal aktualna. Zwracamy uwagę na lokalnie występujące chrząszcze na zbożach czyli pchełki zbożowe i pchełki ziemne. Oprócz tego zauważamy mocniejszą presję i nalot muchówek ploniarki zbożówki (wraz z pierwszymi żerami ich szkodliwych larw).

Co do szkodliwości żerowania larw śmietki kapuścianej, ze względu na duże opady i szybki wzrost roślin rzepaku w tym roku, ten szkodnik nie stanowi tak dużego problemu jak w zeszłych latach. Jednak prosimy w dalszym ciągu monitorować zagrożenie oraz skuteczność przeprowadzonych zabiegów przeciw temu szkodnikowi, w tym zabiegów preparatem DeliaSTOP.

Prowadzone prace przez Doradców PROCAM nad prognozami wystąpienia w przyszłym roku omacnicy prosowianki wykazują, że w wielu terenach naszego kraju mamy dużą ilość gąsienic tego szkodnika przygotowujących się do przezimowania w dolnych pędach kukurydzy i chwastów grubo łodygowych.

CHWASTY

Uczulamy także na dokładne oznaczenia botaniczne chwastów (w tym szczególnie trudnych oznaczeń w tej fazie chwastów jednoliściennych), ponieważ w początkowym okresie, bez odpowiedniego sprzętu diagnostycznego, trudno jest określić przynależność rośliny do rodzaju, nie mówiąc do gatunku. Prosimy (w tej fazie) zwrócić szczególną uwagę na włoski, a także rowki na blaszce wskazanych chwastów.

Możliwe zagrożenia dla upraw – zobacz galerię zdjęć!

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.