Poczwarki-biedronki

Komunikat Fitosanitarny 26 czerwca 2018

Doradcy Agrotechniczni PROCAM zwracają uwagę na postępujące infekcje po ostatnich opadach, a także gradacje szkodników owadzich. Jak widać na zdjęciach zbóż, tam gdzie mieliśmy glebę w dobrej kondycji, bez zasychania po suszy fizjologicznej, stosowano REWITAL PRO+, mamy praktycznie wszystkie patogeny liści zbóż. Rdza żółta obecnie wygląda jak „czarna” rdza, ponieważ już mamy czarne teleutospory. Zwracamy też uwagę na późniejsze w tym roku występowanie fusarium na kłosach zbóż. Wysyp mszyc zbożowych w poprzednich tygodniach spowodował gradację występowania pożytecznej entomofauny, w tym szczególnie biedronek oraz muchówek z rodziny bzygowatych.

W rzepaku jarym, po nalocie drugiego pokolenia pryszczarka kapustnika, mamy liczne żerowanie gąsienic tantnisia krzyżowiaczka, błyszczki jarzynówki oraz mszyc: (brzoskiwiniowo ziemniaczanej oraz kapuścianej) w związku z czym, jesienią może wystąpić problem z infekcjami wirusowymi żółtej mozaiki rzepy. Na północy kraju mamy duży wysyp mączlika warzywnego.

W uprawie buraka cukrowego, podobnie jak na rzepaku, mamy problem z błyszczką jarzynówką oraz z mszycą trzmielinowo burakową.

Kukurydza – omacnica prosowianka jest w fazie intensywnego składania jaj i pierwszych wylęgów gąsienic. Tam gdzie mamy możliwość techniczną, można jeszcze wykonywać zabiegi insektycydowe, chociażby preparatem CORAGEN.

Ziemniaki – po ostatnich opadach atmosferycznych możemy się spodziewać infekcji na plantacjach ziemniaka przez alternariozę ziemniaka, a także zarazę ziemniaka. Do tego w całym kraju duże szkody powoduje stonka ziemniaczana oraz mszyce.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.