KOMUNIKAT FITOSANITARNY 30 maja 2019

W dalszym ciągu sygnalizujemy o dużych amplitudach temperatury, a w tym o porannych przymrozkach – jak widać na ziemniaku i kukurydzy (co jest bardzo niekorzystne w 5 fazie liścia). Do poprawy kondycji tak uszkodzonych roślin zalecamy użycie fizjostymulatorów jak imPROver+. W tym roku rośliny są mocno doświadczane nie tylko przez agrofagi, po ostatnich opadach w dalszym ciągu zauważamy infekcję w łanach. Ta stagnująca wilgotność sprzyja powstawaniu infekcjom grzybów patogenicznych w tym szczególnie szarej pleśni.

ZBOŻA

Zboża doświadczają dużego zagrożenia patogenami, nawet z fusariozą, zarówno na kłosach jak i liściach – o czym ostrzegaliśmy już w poprzednich komunikatach. Ostatnie opady zwiększyły ilość infekcji szczególnie w gęstych łanach, mączniaka prawdziwego zbóż i traw, a także septoriozy plew pszenicy i brunatnej plamistości liści pszenicy. Do tego zwracajmy uwagę na bardzo duże porażenie przez rdzę żółtą. Proszę pamiętać, że owocniki tej rdzy bardzo szybko dojrzewają i po kilkunastu dniach są czarne, czym przypominają septoriozę paskowaną. W okresie panującej wilgoci i niezbyt dużych temperatur rozprzestrzeniają się plamistości w tym rynchosporiozy i plamistość siatkowa.

Skrzypionki przechodzą do żerowania formy larwalnej. Opady nieco ograniczyły ilość i szkodliwość mszycy zbożowej ale zwiększyły ilość identyfikowanych i żerujących przylżeńców (wciornastków). Co do pryszczarka zbożowego to jesteśmy w apogeum składania jaj tej szkodliwej muchówki. Duże pluskwiaki jak lednica zbożowa czy żółwinek w tym roku mają średnią szkodliwość. Doradca PROCAM sygnalizuje o owadzie, którego można spotkać na kłosach zbóż – jest to łanocha pobrzęcz.

RZEPAK

Na rzepaku identyfikujemy szarą pleśń oraz widoczne na łodygach nekrozy wcześniejszych infekcji zgnilizny twardzikowej. Tak jak na zbożach, tak też na rzepaku, mniejsze niż zawsze porażenie przez mszycę kapuścianą. Także mniej w porównaniu do wcześniejszych lat identyfikujemy infekcję mikoplazm. Ten rok oprócz problemów z szarą pleśnią będzie problemem czerni krzyżowych, których koncentryczne plamy znajdujemy na liściach jak i na łuszczynach. W przypadku pryszczarka kapustnika mamy koniec nalotu I pokolenia tych szkodliwych muchówek. W wykształconych łuszczynach identyfikujemy żerujące larwy zarówno chowacza podobnika jak i pryszczarka kapustnika.

KUKURYDZA

W kukurydzy ploniarka zbożówka jak i śmietka kiełkówka zakończyły już żer, a omacnica prosowianka przechodzi powolne przepoczwarczanie do 20%.

BURAKI CUKROWE

Burak cukrowy pod nalotem z trzemieliny uskrzydlonych form mszycy trzmielinowo burakowej oraz intensywne żerowanie larw śmietki ćwiklanki. Identyfikujemy coraz większe ilości chorób zgorzelowych na korzeniu buraka. W dalszym ciągu proszę zwrócić uwagę na żerowanie i występowanie szarka komośnika.

BOBOWATE

W bobowatych także żerują wszelkiej maści mszyce od mszycy bobowej czy grochowej. Prosimy zwrócić uwagę na infekcje grzybów jak szara pleśń i zgnilizna twardzikowa. Pomału od południa identyfikujemy rdze.

ZIEMNIAKI

Ziemniak w dalszym ciągu jest wystawiony na intensywne żerowanie zimowych chrząszczy stonki ziemniaczanej i pierwsze złoża ich jaj. Co do grzybów to lokalnie mamy już porażenia przez alternariozę. Grupa Techniczna w krótkoterminowych zagrożeniach sygnalizuje w tym roku dużą presję zarazy ziemniaka.

OZDOBNE

Co do roślin ozdobnych to proszę zwrócić uwagę na szarą pleśń i mączniaka prawdziwego róży (np. na róży) oraz mszyce praktycznie na wszystkich roślinach ozdobnych, ale i na sadowniczych. Proszę zwrócić uwagę na duży wysyp i szkodliwość żerującej ogrodnicy niszczylistki.

 

Poniżej przedstawiamy stopień zagrożeń fitosanitarnych w poszczególnych województwach

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.