choroby-roslin-uprawnych-burak

Komunikat Fitosanitarny 11 lipca 2018

W związku z wejściem upraw buraka cukrowego w fazę zagrożeń mikologicznych Doradcy PROCAM z Grupy Technicznej przeprowadzili monitoring fitosanitarny na plantacjach buraka w celu określenia zagrożeń dla tej cennej uprawy. Tak jak ostatnimi czasy meldowaliśmy zwiększyło się w tym tak ciepłym i bezdeszczowym okresie nasilenie szkodliwości szkodników. Szczególnie mamy problem z żerowaniem szkodników o aparacie ssącym jak mszyca trzmielinowo burakowa oraz wszelkiego rodzaju pluskwiaki w tym zmieniki a także rozprzestrzeniające się w postępie geometrycznym roztocza przędziorka chmielowca. Żerowanie mszyc na niektórych plantacjach powoduje ograniczenie wzrostu oraz pokrycie liści grzybami saprofitycznymi ograniczającymi fotosyntezę. Liście jak widać na zdjęciach staję się niekształtne. Oprócz tego lokalnie mamy bardzo duże żerowanie przez gąsienice jak chociażby błyszczkę jarzynówkę czy gąsienice z rodzaju piętnówek.

Co do chorób grzybowych to jak donoszą Doradcy PROCAM na ogródkach fenologicznych / sygnalizacyjnych w regionach mamy już infekcje chwościka burakowego na buraczkach ćwikłowych. Oprócz tego Doradcy PROCAM sygnalizują pierwsze lokalne infekcje tej najgroźniejszej choroby na burakach na Podkarpaciu, Żuławach oraz na Dolnym Śląsku. Ponieważ ostatnimi czasy mamy dni przekropne w połączeniu z huśtawką temperaturową raz 20 C a następnym razem ponad 30 C to ta pogoda będzie w tym roku warunkowała duże zagrożenie chorobowe w uprawie buraka cukrowego i nie ograniczy się tylko do chwościka ale i możemy spodziewać się rdzy buraka a także brunatnej plamistości liści buraka – Ramularia.

Zwracamy uwagę na występowanie uszkodzeń roślin buraka przez nicienie zarówno wytwarzające cysty czyli mątwika burakowego oraz nicienie wolne jak Paratylenchus czy Longidorus. W walce z nicieniami proponujemy doglebowy preparat bakteryjny Nematado Biocontrol zastosować przed siewem nasion.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.