Larwy-śmietki-kapuścianej

Komunikat Fitosanitarny 24 lipca 2018

Grupa techniczna PROCAM oraz przedstawiciele firmy BIO-GEN przez poprzedni tydzień przeprowadzili monitoring występowania śmietki kapuścianej na pograniczu II i III pokolenia. Obserwacje wylotów dorosłych osobników śmietki, zapas bobówek oraz żerujących form larwalnych zapowiada, że w okresie siewów nastąpi skumulowany atak – wylot muchówek III pokolenia śmietki kapuścianej na pola rzepaku ozimego! Dodatkowym czynnikiem, powodującym zwiększenie procentowego wylotu samic szkodnika oraz ilości składanych jaj, jest wysoka temperatura.  Doradcy z Grupy Technicznej PROCAM ostrzegają, że na założonych biologicznych pułapkach, obecna ilość żerujących larw jest od 30 – 45 % większa niż w tym samym okresie czasu, w poprzednich latach!

Samica śmietki składa ok 100-150 jaj na szyjce korzeniowej rośliny żywicielskiej lub na glebie w jej pobliżu. Jaja są białe i podłużne. Po 5-10 dniach wylęgają się z nich białe lub żółte larwy. Przez 2-30 dni larwy żyją wewnątrz korzeni – drążąc korytarze.

Aby maksymalnie ograniczyć szkody spowodowany przez śmietkę kapuścianą proponujemy preparat Delia STOP. Zabieg powinien być wykonany w takim czasie aby już wylegająca się larwa z jaj napotkała „barierę” zapachowo bakteryjną. Aplikację należy wykonać w okresie kiełkowania/ powstawania liścieni.

Śmietka kapuściana jest szarego koloru, pokryta czarnymi szczecinkami i ciemniejszymi smugami na stronie grzbietowej, a ich długość mieści się w granicach 5 – 7 mm. Samice trzeciego pokolenia rozpoczynają składanie jaj od połowy lipca i proces ten trwa aż do połowy października. Szczytowy okres składania jaj to sierpień, a więc czas wchodów rzepaku ozimego. Progiem szkodliwości jest odłowienie minimum dwóch samic śmietki kapuścianej dziennie, w okresie dwóch kolejnych dni.

Dlaczego warto zastosować Delię STOP? Delia STOP to preparat do zastosowania doglebowego bezpośrednio przed siewem, ale także nalistnie do fazy 2 – 4 liści właściwych rzepaku. Preparat służy do higienizacji środowiska upraw roślin kapustowatych. Wyciągi roślinne oraz bakterie zawarte w tym preparacie regulują rozwój odpowiedniej mikroflory na korzeniach, łodygach i liściach roślin, powodując że roślina jest znacznie mniej atrakcyjna dla owadów tam żerujących. Delia STOP wpływa na rozwój populacji larw śmietki kapuścianej w glebie, poprzez stworzenie niekorzystnych warunków do ich rozwoju, przez co ogranicza jej szkodliwość, szczególnie przy wylocie III pokolenia na jesienne uprawy rzepaku ozimego.

 

Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!
 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.