PROCAM Agronomia Sukcesu > Aktualności > Aktualności > Konkurs „AgroAbsolwent” Banku BNP Paribas rozstrzygnięty

Konkurs „AgroAbsolwent” Banku BNP Paribas rozstrzygnięty

BNP Paribas ogłosił wyniki 5. edycji Konkursu „AgroAbsolwent”, zorganizowanego we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności. Jego celem było wyłonienie najlepszych prac dyplomowych o tematyce agro. W tym roku przyznano trzy pieniężne nagrody główne. Partnerzy konkursu zapewnili laureatom także nagrody specjalne, w tym m.in. możliwość odbycia stażu oraz publikacji autorskiego artykułu na temat pracy dyplomowej.

Bank BNP Paribas od lat angażuje się w działania wspierające agrobiznes i rozwój rolnictwa zrównoważonego. Jedną z istotnych inicjatyw podejmowanych przez bank w tym obszarze jest konkurs „AgroAbsolwent”, który na stałe wpisał się już do kalendarza organizowanych przez BNP Paribas Food & Agro wydarzeń. Właśnie rozstrzygnięto jego 5. edycję, w której przyznano 3 nagrody pieniężne – I, II i III stopnia w wysokości odpowiednio 3 000, 2 000 i 1 000 zł. Konkurs przeznaczony jest dla studentów studiów magisterskich i licencjackich, a jego celem jest wyróżnienie najlepszych prac dyplomowych dotyczących tematyki związanej z nowoczesnym rolnictwem, zrównoważoną produkcją żywności oraz przemysłem rolno-spożywczym.

„Jako bank zmieniającego się świata i lider finansowania sektora rolno-spożywczego chcemy, żeby produkcja żywności zmieniała świat na lepsze. Dlatego doceniamy w tym konkursie młodych agroabsolwentów, którzy łączą wiedzę teoretyczną i praktyczne pomysły jak działać nowocześnie i efektywnie, a także jak wykorzystać zasoby, które inni uważają tylko za odpady. Bardzo nas cieszy różnorodność oraz inwencja nadesłanych prac i liczymy na ich dobry wpływ na przyszłość sektora rolno-spożywczego” – mówi Maciej Piskorski, Dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BNP Paribas.

Laureatką 5. edycji konkursu została Adrianna Kubiak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w uznaniu za pracę pt. „Opracowanie innowacyjnego biopreparatu na bazie Trichoderma sp. wspomagającego ochronę i uprawę roślin”. Drugie miejsce zajęła Rebeka Pajura z Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza za pracę pt. „Wykorzystanie odcieków z beztlenowej przeróbki osadów ściekowych do wytwarzania produktów nawozowych”. Na podium znalazła się również Wiktoria Wolska za pracę na temat „Długoterminowego wpływu różnych systemów uprawy roli”.

„Tegoroczna edycja konkursu Banku BNP Paribas “AgroAbsolwent” kolejny raz pokazała, że absolwenci wyższych uczelni prezentują bardzo wysoki poziom wiedzy szczegółowej, naukowej i technicznej. Co istotne, dostrzegają szerokie spektrum globalnych wyzwań w kwestiach klimatycznych, żywnościowych, gospodarczych i nie tylko. Ich głębokie zrozumienie potrzeby zmian w rolnictwie i produkcji żywności pozwala myśleć o przyszłości z większym optymizmem” – mówi dr Jerzy Próchnicki, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, członek kapituły konkursu.

Partnerzy konkursu ufundowali również nagrody specjalne. Farm Frites Poland S.A. zorganizował zwiedzanie swojej fabryki i gospodarstwa rolnego, natomiast firmy PROCAM Polska oraz Timac Agro Polska zaoferowały laureatom staże. Partnerzy medialni – Plantpress, AgroNews, Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu oraz Polskie Wydawnictwo Rolnicze – zadbali o nagrody rzeczowe takie jak książki, roczne prenumeraty magazynów Wydawnictw APRA oraz PWR, a także opublikowanie autorskiego artykułu nt. pracy dyplomowej laureatów nagród I, II i III stopnia oraz 3 prac wyróżnionych: Agaty Daraż ze Szkoły Głównej Handlowej pt.: „Współczesny biznes a globalny kryzys klimatyczny”, Bartosza Bogulasa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pt.: „Zastosowanie Modelu Markowa i Modelu GARCH w prognozowaniu zmienności cen zbóż w Polsce w latach 2023-2025” oraz Julii Smorędy z Uniwersytetu Warszawskiego pt.: „Przeciwdziałanie marnowaniu żywności – aspekty prawne”.

Szczegóły dotyczące nagród oraz regulamin konkursu znajdują na stronie: https://www.bnpparibas.pl/agroabsolwent/