PROCAM Agronomia Sukcesu > Aktualności > Aktualności > Miło nam poinformować o rozstrzygnięciu Konkursu Agroabsolwent

Miło nam poinformować o rozstrzygnięciu Konkursu Agroabsolwent

Miło nam poinformować o rozstrzygnięciu Konkursu Agroabsolwent, który został skierowany dla studentów na najlepszą pracę na temat nowoczesnego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Spośród nadesłanych 58 prac zostały wyłonienie do 4 nagród głównych, gdyż trzecie miejsce zajęły 2 prace ex aequo. W skład juty wchodzili przedstawiciele: Banku BNP Paribas, Stowarzyszenia ASAP oraz firm: Grupa Żywiec, PROCAM Polska Sp. z o.o., Timac Agro Polska Sp. z o.o. i Farm Frites Poland S.A.

Serdecznie gratulujemy Pani mgr Patrycji Opała za pracę „Wpływ nawozowego wykorzystania pozostałości po procesie fermentacji metanowej na wybrane parametry gleby lekkiej”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Firma PROCAM od lat wdraża innowacyjne rozwiązania w ochronie i odżywianiu roślin, w PROCAM pracują agronomowie, który stworzyli specjalny projekt o swojej pasji do pracy – zawodagronom.pl.