PROCAM Agronomia Sukcesu > Aktualności > Wydarzenia > Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Praktycznej Agronomii

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Praktycznej Agronomii

Organizator: PROCAM Polska Sp. z o.o.

Partnerzy:

Portal topagrar.pl

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB Sp. z o.o. Sp. k.

Termin konkursu: maj 2020dokładna data zostanie podana 16.03.2020 roku

Miejsce: Jastrzębia Góra

 

W ramach przygotowań do Konkursu doradcy agronomiczni PROCAM przeprowadzą na uczelniach biorących udział w Konkursie wykłady z zakresu: „Nowości w technologiach uprawy zbóż, rzepaku i kukurydzy”:

I seria wykładów odbędzie się w listopadzie i grudniu 2019 roku

 • 20.11.2019 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  godz. 13:00, sala 4C w Centrum dydaktyczno-naukowym ul. Grunwaldzka 24 A
  BUDYNEK WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO
 • 26.11.2019 – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  godz. 9:45, Budynek Biocentrum, ul. Dojazd 11, sala seminaryjna Katedry Agronomii 3.45.
 • 27.11.2019 – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  godz. 17:00 w sali 0/106 (budynek 37, przyziemie)
 • 28.11.2019 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
  godz. 10:00, sala B2  Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, ul. Bernardyńska 6
 • 4.12.2019 Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach
  godz. 10:00, sala 306 na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, ul. Prusa 14
 • 5.12.2019 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  godz. 13:00 w auli  Prof. W. Niewiadomskiego (Plac Łódzki 3, Kortowo)
 • 09.12.2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugo Kołłątaja w Krakowie
  godz. 12:00 sala wykładowa „B” w budynku Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, Al. Mickiewicza 21
 • 11.12.2019 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  godz. 15:30 sala nr 58 Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Juliusza Słowackiego 17
 • 14.01.2020 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

II seria wykładów odbędzie się na przełomie lutego i marca 2020 roku

 

Uczelnia zgłaszająca studentów – uczestników konkursu zgłasza grupę 4 osób będących jej studentami na dzień odbywania się Konkursu oraz 1 opiekuna będącego jej pracownikiem naukowym.

 

Konkurs obejmuje dwa etapy:

Etap I – część pisemna: obejmuje rozwiązanie testu wiedzy agronomicznej. Za poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje plus 1 punkt, za błędną odpowiedź lub jej brak  0 punktów.

Etap II – część ustna: składa się z pytań otwartych i zamkniętych dotyczących wiedzy merytorycznej (diagnostyka chwastów, chorób i szkodników w uprawach rolniczych), a także podanie propozycji ochrony czy też nawożenia plantacji. Za poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje plus 1 punkt, za błędną lub za brak odpowiedzi 0 punktów.

Po dwóch etapach konkursu zostanie wyłonionych 3 finalistów indywidualnych oraz 3 finalistów zespołowych.

Uczestnicy za odpowiedzi udzielone w obu etapach Konkursu gromadzą punkty indywidualnie oraz łącznie w ramach grupy reprezentującej daną uczelnię.

Każdy uczestnik w obu etapach Konkursu za udzielone odpowiedzi gromadzi punkty, które decydują o ostatecznym miejscu zajętym przez niego indywidualnie w Konkursie, a suma punktów zgromadzonych przez wszystkich reprezentantów danej uczelni decyduje o miejscu zajętym przez grupę danej uczelni w Konkursie.