Ograniczyć stres w roślinie

PRZYMROZKI, BRAK OPADÓW, STRES

Panujące ostatnio niskie temperatury, a teraz poranne przymrozki, w okresie wręcz braku opadów atmosferycznych mogą wyraźnie obniżyć lub całkowicie uniemożliwić pobieranie wody przez słabo jeszcze wykształcony system korzeniowy, szczególnie zbóż. Ma to duże przełożenie na niedobory makro i mikroelementów.

Stan przygruntowych przymrozków uniemożliwia odbudowę systemu korzeniowego, a szczególnie tak potrzebnych na starcie wiosennym korzeni włośnikowych. Taki stan rzeczy może w konsekwencji doprowadzić do całkowitego wysuszenia roślin, fizjologicznego stresu, który może być za kilkanaście dni działania tych dwóch czynników nieodwracalny w życiu roślin uprawnych. W komórkach żywych. czyli uwodnionych istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo powstania lodu. czyli krystalizacji wody. Jeżeli lód tworzy się w protoplaście, to z reguły dochodzi do zniszczenia organelli komórkowych i w konsekwencji do nieodwracalnych zmian wewnątrz komórkowych, które prowadzą do całkowitej destrukcji czynności fizjologicznych, szczególnie układu prowadzącego fotosyntezę oraz przewodzenia wody i składników pokarmowych. Tak będzie jeżeli obniżenie temperatury nastąpi bardzo szybko. Jeżeli ten proces obniżania temperatury będzie następował wolno to proces krystalizacji będzie zachodzić w przestrzeniach międzykomórkowych i nie będzie miał takiego efektu niszczącego. Jednak kiedy ten proces powstawania kryształów lodu między komórkami będzie długotrwały to może dochodzić do uszkodzeń ścian komórkowych, a w konsekwencji wnikania lodu do protoplastu, a więc trwałego niszczenia organelli komórek.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż na dzień dzisiejszy oprócz całodobowych niskich temperatur, przymrozków oraz suszy fizjologicznej mamy do czynienia z wysuszającym działaniem wiatrów.

BIOSTYMULATOR NA RATUNEK

imPROver+ zawiera w swym składzie proste związki fenolowe naturalnie występujące w roślinach. Działanie preparatu jest wielokierunkowe. Między innymi zawarte w preparacie związki pośrednio stymulują syntezę fitochormonów pobudzając rośliny do szybszego wzrostu. Szybszy i większy wzrost systemu korzeniowego (a szczególnie wzrost wiosenny korzeni włośnikowych) to przede wszystkim przygotowanie roślin na niekorzystne warunki pogodowe, wiosenne przymrozki, a zwłaszcza prognozowane okresy suszy.

Wzrost masy zielonej, jak również zwiększenie liczby chloroplastów wpływa pozytywnie na procesy fotosyntezy a w rezultacie pozwala uzyskać wyższy i lepszej jakości plon. Proponujemy zastosować imPROver+ oraz  nawozy dolistne Proleaf MAX 4.0 z dodatkiem Proleaf MAKRO P.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O AGROTECHNICE

Artykuł nie zawiera wszystkich informacji. Wiele szczegółów technicznych, które wymagają indywidualnego podejścia w zależności od warunków pogodowych, wysianej odmiany i charakterystyki pola, na którym znajduje się plantacja. Zapraszamy do współpracy z doradcami PROCAM, którzy indywidualnie podejdą do Państwa upraw.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.