PROCAM Agronomia Sukcesu > Aktualności > Aktualności > Po co rolnikom zrównoważone rolnictwo?

Po co rolnikom zrównoważone rolnictwo?

Zrównoważone rolnictwo to wszelkiego rodzaju działania, mające na celu ograniczenie wpływu rolnictwa na środowisko. Pozwalające na bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie posiadanych zasobów, np. gleby, ziemi, wody, maszyn, środków ochrony roślin, nawozów, nasion czy energii. Wszystko przy zachowaniu akceptacji społecznej i opłacalności ekonomicznej produkcji rolniczej.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” opublikowało listę najważniejszych korzyści dla rolników ze stosowania zrównoważonych praktyk rolniczych. Stowarzyszenie rozpoczęło także publikację cyklu filmów, przygotowanych ze swoimi partnerami, w których rolnicy z Polski opowiadają o rolnictwie zrównoważonym w praktyce- Warszawa, 6 listopada 2020 r.

Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Biura Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” powiedziała, że zarówna Unia Europejska, jak i konsumenci czy też firmy z łańcucha odpowiedzialności za żywność wymagają od rolników prowadzenia swoich działalności i upraw w sposób zrównoważony. Może dzisiaj jeszcze możemy o tym decydować, ale niedługo nadejdzie czas kiedy stanie się to koniecznością. Dlatego jeśli chcemy być konkurencyjni na rynku powinniśmy już teraz o tym pomyśleć.

Coraz to więcej osób poczuwa się do brania odpowiedzialności za Nasze środowisko, znaczne większe grono rolników zaczyna badać swoje gleby, pilnować terminów zabiegów tak, aby ograniczyć je do minimum bez ponoszenia kosztów w plonie oraz zdrowotności roślin. Sadownik z gminy Błędów, Pan Łukasz Sybilski podkreśla, ze widzi tu tylko same plusy. Zauważył, że skupiając się na swoim sadzie i na dokładnych lustracjach drzew zaczął dostarczać roślinom tylko te składniki, które rzeczywiście są im potrzebne. Dzięki temu możliwe jest zredukowanie ilości zabiegów środkami ochrony roślin, a dzięki temu dba też o bioróżnorodność w swoim sadzie i środowisku.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze rolnictwa zrównoważonego w Polsce. Więcej na temat Stowarzyszenia na stronie: rolnictwozrownowazone.pl.