AzotoPower

O produkcie

Firma Bio-Lider, wykorzystująca technologię uznanego
laboratorium Bio-Gen wprowadziła   nowy produkt pod nazwą AzotoPower. Jest to preparat bakteryjny, w skład którego wchodzą wolnożyjące izolaty bakterii z rodzajów Azotobacter i Arthrobacter o wysokiej koncentracji

Dostępne opakowania

100 g, 1 kg

O produkcie

Firma Bio-Lider, wykorzystująca technologię uznanego laboratorium Bio-Gen wprowadziła   nowy produkt pod nazwą AzotoPower. Jest to preparat bakteryjny, w skład którego wchodzą wolnożyjące izolaty bakterii z rodzajów Azotobacter i Arthrobacter o wysokiej koncentracji nie mniejszej niż 1×109 jtk/g. Występujące w preparacie bakterie Azotobacter są uznawane za organizmy decydujące o przyrostach azotu w glebie, natomiast rodzaj Arthrobacter reprezentują szczepy bakterii mało wymagających pod względem żywienia azotowego. Z tego właśnie powodu mogą łatwo przyswajać ten składnik z atmosfery. Wolnożyjące bakterie glebowe, w zależności od gatunku, a także panujących warunków środowiskowych, są w stanie związać do 50 kg N/ha, przy średniej w granicach 25-30 kg. Taka ilość dostarczonego roślinom azotu odpowiada ilości składnika zawartego w 70-80 kg saletry amonowej, przy wyraźnie niższych kosztach zabiegu!                                                               

Warto nadmienić również, że bakterie zawarte w preparacie AzotoPower wiążą azot atmosferyczny w formie całkowicie dostępnej dla  roślin, podczas gdy straty azotu z mineralnych nawozów azotowych mogą dochodzić nawet do 40-50%.

Ponadto dostępne w preparacie bakterie posiadają zdolność pobierania fosforu z trudno dostępnych źródeł, a także wspomagają przyswajanie przez rośliny mikroelementów takich jak cynk czy żelazo. Bakterie zawarte w AzotoPowernależą do grupy bakterii promujących wzrost roślin (PGPR – plant growth promoting bacteria). Stymulują syntezę fitohormonów (m. in. cytokinin, giberelin), poprawiają rozwój systemu korzeniowego, efektywność odżywiania roślin, a także wspomagają odporność na stres.

Skuteczność preparatu potwierdziły liczne badania, a także co dla nas najważniejsze – tegoroczne wyniki wielkości oraz jakości plonów uzyskane na polach produkcyjnych naszych klientów. Produkt znakomicie spisał się w uprawach rolniczych, warzywniczych jak i sadowniczych, a pozytywne opinie odnotowaliśmy na terenu całego kraju.

AzotoPower w dawce 100 g/ha przy użyciu 200-400 l wody można stosować w formie oprysku doglebowego przedsiewnie w uprawach rolniczych oraz przed siewem lub sadzeniem roślin w produkcji warzyw. Możliwe jest również jego zastosowanie w formie oprysku nalistnego po ruszeniu wegetacji  w uprawach polowych, (np. po siewie, po wschodach, w fazie krzewienia) jak również w uprawie warzyw w dowolnej fazie aktywnego wzrostu. Z kolei w uprawach sadowniczych preparat znajduje zastosowanie w formie oprysku w pasie herbicydowym. AzotoPower  stosuje się także na resztki pożniwne razem z dobrze znanym od wielu lat na rynku środkiem RewitalPRO+. Takie połączenie gwarantuje wysoką i efektywną dostępność azotu dla roślin jesienią, a także wpływa na szybki rozkład resztek pożniwnych.

 

Kategoria:

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.