FosfoPower

O produkcie

FosfoPower przekształca nieprzyswajalne formy fosforu do form dostępnych dla roślin.

Ogranicza ilość stosowanych mineralnych nawozów fosforowych.
Zwiększa efektywność nawożenia mineralnego.
Poprawia plonowanie roślin uprawnych.

Aplikacja FosfoPower pozwala uwolnić i udostępnić roślinom do 45 kg P2O5/ha!

Opis działania

FosfoPower zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii PSB (Phosphorus Solubilizing Bacteria) wytwarzające m.in. kwasy organiczne oraz enzymy które efektywnie rozpuszczają trudnodostępne formy fosforu z glebowych zasobów nieorganicznych jak i organicznych.

Nadwyżki, które powstają w wyniku tych procesów mogą być wykorzystane przez rośliny.

Stosowanie FosfoPower pozwala roślinom na korzystanie z niedostępnych form fosforu zawartych w glebie, zwiększa efektywność mineralnego nawożenia fosforowego oraz umożliwia zmniejszenie dawek nawozów fosforowych.

FosfoPower korzystnie wpływa na wzrost i rozwój roślin, tym samym zwiększając plon oraz parametry plonu.

Stosowanie

Uprawy polowe: przedsiewne w formie oprysku doglebowego; w czasie wegetacji: po siewie, po wschodach, w fazie krzewienia, wiosną po ruszeniuwegetacji w formie oprysku nalistnego.

Sady i jagodniki: wraz z początkiem wiosennej wegetacji w formie oprysku, w pasie herbicydowym.

Warzywa: przedsiewnie lub przed wysadzeniem w formie oprysku doglebowego; w dowolnej fazieaktywnego wzrostu w formie oprysku nalistnego.

Stosowanie: oprysk

Ilość preparatu: 100 g/ha

Ilość wody: 200-400 l

Skład

Preparat zawiera wyselekcjonowane, niepatogenne szczepy bakterii PSB o wysokiej koncentracji, nie mniejszej niż 1 x 109 jtk/g

Ważne informacje

Dla uzyskania najlepszych efektów, preparat należy stosować w późnych godzinach popołudniowych i wieczornych podczas wyższej wilgotności powietrza

Kategoria:

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.