Horti ACTIV Kukurydza

O produkcie

Do dolistnego nawożenia kukurydzy. Zapobiega powstawaniu niedoborów fosforu zwłaszcza w okresach niskich temperatur i przy nieodpowiednim nawożeniu doglebowym.

Zawartość substancji czynnych

Składniki pokarmoweHorti Activ Kukurydza %m/m
Azot całkowity (N)6,00
Pięciotlenek fosforu  (P2O5)10,00
Tlenek potasu (K2O)3,00
Tlenek magnezu (MgO)
Trójtlenek siarki (SO3)
Bor (B)0,500
Miedź (Cu)
Żelazo (Fe)0,600
Mangan (Mn)0,200
Molibden (Mo)0,005
Cynk (Zn)0,900

Stosowanie środka

Do dolistnego nawożenia kukurydzy. Zapobiega powstawaniu niedoborów fosforu zwłaszcza w okresach niskich temperatur i przy nieodpowiednim nawożeniu doglebowym.

Zawiera wysoko przyswajalne składniki odżywcze i mikroelementy w formie chelatów EDTA i DTPA, wpływające na zwiększenie ilości i jakości plonu roślin.

Wzbogacony w HortiActive, który wykazuje silne działanie antystresowe. Dzięki specjalnie opracowanemu kompleksowi chelatującemu, Horti Kukurydza wzmacnia odporność roślin.

Środki ostrożności

Chronic przed dziećmi; przechowywać w suchym miejscu w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu; w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu etykietę; w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast duża ilością wody i zasięgnąć porady lekarza; w przypadku rozlania należy niezwłocznie go zebrać, a pozostałość zmyć wodą.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Bezpośrednio przed opryskiem naplenić zbiornik opryskiwacza woda do 2/3 objętości włączyć mieszadło; dodawać kolejno: mocznik, nawóz Horti, rozcieńczony wodą w stosunku 1:4, środek ochrony roślin wg instrukcji (jeśli jest przewidziany i zalecany do mieszania), zwilżacz. Dopełnić woda i przystąpić do oprysku.

Uwagi

Zabiegi wykonywać rano lub wieczorem, przy temp. maks. 25°C. Temp. Cieczy użytkowej min. 10°C. W PRZYPADKU ZAMIARU ŁĄCZENIA NAWOZU Z INNYM ŚRODKIÉM, NALEŻY PREPROWADZIĆ PRÓBE MIESZANIA I SPRAWDZIĆ REAKCJE ROŚLIN NA MIESZANINE.

– dopuszczalna niewielka ilość osadu

– przestrzegać warunków przechowywania

– trwałość 2 lata od daty produkcji na etykiecie

Warunki przechowywania i transportu

Przechowywać w suchym magazynie, z dala od źródeł ciepła i słońca.

Nawóz WE

Typ: C.2.1. Roztwór nawozowy NPK 6,0:10,0:3,0 z borem (B), miedzią (Cu), żelazem (Fe), manganem (Mn), molibdenem (Mo), cynkiem (Zn). Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.