PROFOSKA 9-15-28

O produkcie

PROFOSKA 9-15-28+6S przeznaczona jest do stosowania pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Nawóz WE.

Zalecana dawka

250-400 kg/ha*

*dawkę należy ustalić na podstawie wymagań pokarmowych nawożonego gatunku, zasobności gleby oraz przewidywanego plonu.

Zawartość składników pokarmowych

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH w % (m/M.)
Azot (N) całkowity9,0
Azot amonowy (N-NH4)9,0
Pięciotlenek fosforu (PO)
Rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
Rozpuszczalny w wodzie

15
14
Tlenek potasu (KO) rozpuszczalny w wodzie28,0
Siarka (S) całkowita rozpuszczalna w wodzie
6,0

Kategorie: ,