PEST-AUT

O produkcie

Czyszczenie opryskiwacza

Sporządzanie cieczy użytkowej i sposób mycia aparatury opryskowej

Stosować 0,5 L środka PEST-AUT na każde 100 L wody użytkowej do płukania. Włączyć mieszadło na ok. 10 min, następnie wypryskać ciecz na nieużytki. Resztki cieczy myjącej usunąć z opryskiwacza przez otwarcie zaworu spustowego, po czym operację tę powtórzyć przy użyciu czystej wody.

Magazynowanie

Środek PEST-AUT należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, z dala od produktów spożywczych i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci i osób niepowołanych. Środek powinien być przechowywany w pomieszczeniach bez dostępu do promieni słonecznych, w temperaturze do 25*C.

Środki ostrożności i pierwsza pomoc

Przy wszystkich operacjach ze środkiem PEST-AUT stosować okulary ochronne i rękawice gumowe. Miejsca oblane stężonym środkiem niezwłocznie przemyć bieżącą wodą. W przypadku polania oczu należy obficie przemyć wodą i zgłosić się pod opiekę lekarską.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z ulotką oraz etykietą produktu.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Kategoria:

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.