PROCAM Agronomia Sukcesu > Aktualności > Komunikaty fitosanitarne > Przędziorek chmielowiec – złodziej Naszego cukru!

Przędziorek chmielowiec – złodziej Naszego cukru!

Przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae) – gatunek roztocza z rodziny przędziorkowatych. Szkodnik ten żeruje na ponad 160 gatunkach roślin, w tym na około 100 roślinach użytkowych, m.in. na buraku cukrowym.

Tegorocznych zagrożeń na plantacjach buraka cukrowego jest wiele, niestety nie jest to tylko chwościk buraka czy innego rodzaju plamistości występujące na roślinach okopowych. Pojawiły się także ślimaki, mątwik burakowy oraz błyszczka jarzynówka, mszyca trzmielinowo burakowa i śmietka ćwiklanka. Niestety nasze plantacje goszczą coraz groźniejsze roztocza, czyli przędziorka chmielowca. O tych i innych agrofagach, przez cały okres wegetacyjny informowali Państwa Nasi Doradcy z Grupy Technicznej.

Szkodnik, jakim jest przędziorek, żeruje cały okres wegetacyjny, zarówno na burakach cukrowych, jak i innych roślinach. Uszkodzenia jakie możemy zauważyć na chwilę obecną są uszkodzeniami aparatu asymilacyjnego rośliny, co powoduje zasychanie liści, a nawet całych roślin. Mniejsza powierzchnia asymilacyjna = ubytki masy plonu, zmniejszenie ilości cukru w cukrze. Przędziorek chmielowiec posiada aparat gębowy kłująco-gryzący i stąd takie uszkodzenia liści – przebarwienia. Oprócz tego, samice wytwarzają drobną pajęczynkę, w której żerują nimfy, larwy oraz postaci dorosłe, widoczne są czarne punktowe odchody oraz jaja. Dzisiaj ten szkodnik przyjmuje zmienny kolor, począwszy od żółtego, zielonego, poprzez samice koloru czerwonego – czasami ciężko jest nam je zidentyfikować. Właśnie te czerwone samice (zapłodnione) będą zimowały w glebie, aby wiosną zasiedlać różnego rodzaju chwasty tj. żółtlica drobnokwiatowa czy rdesty. Następnie od nieużytków rolnych, rowów czy miedz, będą przemieszczać się w kierunku naszych plantacji i zasiedlać wschodzące buraki cukrowe.

Drodzy Rolnicy, ze względu na tak liczną obecność tego szkodnika w środowisku, w przyszłym roku bacznie monitorujcie występowanie i szkodliwość przędziorka chmielowca.

Ten szkodnik wyrządza szkody również w uprawie kukurydzy. W oddziale Kwidzyn, Pan Jerzy Rybicki, w ostatnim okresie często zwracał uwagę na żerujące roztocza w Pradolinie Kwidzyńskiej. Przebarwienia, niekiedy na liściach kukurydzy (efekt żerowania roztoczy), upodobniły się do przebarwień takich jak przy niedoborach mikroelementów. Mechanizm zasiedlenia upraw jest taki sam jak w przypadku buraka cukrowego.

Wraz z ociepleniem klimatu, będziemy mierzyć się z ochroną plantacji przed przędziorkiem chmielowcem, także w uprawach kukurydzy.

Drodzy Rolnicy, obserwujcie Wasze plantacje i działajcie z wyprzedzeniem. Lepiej zapobiegać niż leczyć!