Równa firma – to my!

Dnia 07.10.2020 roku, na Uniwersytecie Szczecińskim odbył się plebiscyt „Równa firma”, na którym przyznawane są tytuły za najbardziej odpowiedzialne społecznie firmy w województwie Zachodniopomorskiem. Celem Plebiscytu jest wyróżnienie odpowiedzialnych społecznie firm z tego regionu. Firm, które wykazują się ponadprogramową i niewymuszoną prawem dbałością o pracowników, kontrahentów, społeczność oraz środowisko.

„Równa firma” jest organizowana przez studentów i pracowników Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, zrzeszonych w Fundacji Biznes Innowacje Networking. Warto podkreślić, że oceny dokonuje 20-osobowa Kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele patronów wydarzenia, mediów oraz WEFiZ – co gwarantuje bezstronność ocen i ich obiektywność.

Miło Nam poinformować Państwa, iż otrzymaliśmy nagrodę, a nawet dwie! Zostaliśmy uhonorowani specjalnym wyróżnieniem jako najlepszy oddział firmy województwa zachodniopomorskiego z siedzibą poza regionem oraz wyróżnienie w kategorii Równa Firma, które odebrał Nasz Dyrektor regionu Zachodniopomorskiego, Adrian Sosnowski.

Bardzo dziękujemy za zaufanie, wyróżnienie oraz obiecujemy dalej tkwić w tej dbałości i odpowiedzialności społecznej.