krople-na-lisciu

ADIUWANTY PODSTAWĄ DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ

Co to jest adiuwant?

Zwalczanie chwastów stanowi jeden z kroków prowadzących nas do wysokich i jakościowych plonów. Stosowanie adiuwantów, takich jak Isotak MAX oraz Hurricane Pro +, gwarantuje skuteczność i jakość rozpylania. Adiuwanty stosowane są w celu usunięcia czynników ograniczających powodzenie zabiegów chemicznych.

Jaki adiuwant wybrać?

Isotak MAX
Wysokie pH i twardość wody użytej do sporządzenia cieczy roboczej stanowią główne czynniki zmniejszające efektywność substancji aktywnych środków ochrony roślin. Woda użyta do zabiegu, ustabilizowana dzięki użyciu Isotak MAX (obniżenie pH do około 5,5-6,5 oraz zawartości jonów: Ca2+, Fe2+, Fe3+, Mg2+), umożliwia zachowanie integralności zabiegów oraz poprawia ich skuteczność.

Hurricane Pro +

Funkcja preparatu Hurricane Pro + polega natomiast na zwiększeniu przylegania oraz zapobieganiu spływania cieczy roboczej na roślinie, dzięki czemu wydłuża okres jej ochrony. Gwarantuje to nam również wzrost skuteczności ochrony, dzięki dokładnemu pokryciu obiektu chronionego (roślina uprawna) lub zwalczanego np. szkodniki.

Hurricane SOIL

Innym adiuwantem z serii Hurricane jest Hurricane SOIL – jest on dedykowany do łącznego stosowania z herbicydami doglebowymi. Jego głównym zadaniem jest utrzymanie wysokiej koncentracji nanoszonych herbicydów w strefie kiełkowania chwastów zapewniając ich długotrwałą skuteczność. Zapobiega on również wpłukiwaniu w głębsze warstwy gleby, zapobiegając uszkadzaniu przez herbicydy kiełkujących siewek roślin uprawnych. Jego działanie jest szczególnie ważne w lata mokre z dużą ilością opadów, gdy Hurricane SOIL znacząco ogranicza występowanie fitotoksyczności na roślinie uprawnej, w lata suche zaś wydłuża nam efekt działania herbicydów poprzez mocne związanie z glebą i mniejsze odparowywanie substancji aktywnych.

Poza działaniem w glebie, Hurricane SOIL usprawnia również wykonanie zabiegu ochrony poprzez zmniejszenie napięcia powierzchniowego kropli cieczy roboczej, zapewniając jej równomierny rozkład, dzięki czemu nawet bardzo gruzełkowata gleba zostaje dokładnie pokryta przez herbicyd. Gdy zabieg wykonywany jest podczas wietrznej pogody Hurricane SOIL ogranicza zwiewanie cieczy roboczej, efekt ten jest spowodowany tym, że krople powstałe za rozpylaczem są bardziej homogeniczne, przez co nie tworzy się najmniejsza frakcja kropli – tych, które są najmocniej zwiewane przez wiatr. Ma to szczególne znacznie przy wykonywaniu zabiegu herbicydowego, gdy na sąsiednim polu znajduje się uprawa wrażliwa na dany herbicyd. Rekomendowana dawka to od 0,05% do 0,1% – w praktyce oznacza to 100 ml Hurricane SOIL na 1 ha uprawy.

Korzyści płynące ze stosowania
ADIUWANTÓW I KONDYCJONERÓW WODY ISOTAK MAX, HURRICANE, ANTYPIANA PRO+

Korzyści TECHNICZNE:

Adiuwanty niwelują działanie czynników ograniczających powodzenie zabiegów, takich jak:
– czynniki pogodowe: wilgotność, temperatura, wiatr itp.,
– właściwości wody stosowanej do oprysków: pH, twardość itp.,
– właściwości śor: trwałość działania, wrażliwość na jakość wody itp.,
– właściwości kropli: rozmiar, napięcie powierzchniowe itp.,
– właściwości elementów docelowych: hydrofobowość, geometria, kształt.

Korzyści EKONOMICZNE:
Adiuwanty zapewniają:
– wysoką skuteczność zabiegów,
– optymalny koszt na hektar,
– lepszy zwrot z inwestycji.

Korzyści EKOLOGICZNE:
– bardziej skuteczne umiejscowienie cieczy roboczej w miejscu docelowym,
– mniejsze straty substancji aktywnej poprzez wymywanie i parowanie, przez co dolne dawki są równie skuteczne jak górne.
W celu szczegółowego określenia programu ochrony roślin zachęcamy Państwa do kontaktu z doradcami firmy PROCAM, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i po lustracji plantacji zaproponują konkretne rozwiązania.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.