PROCAM Alert AzotoPower z RSM na pszenicę

PROCAM Alert aplikacja AzotoPower od Bio-Lider z RSM 32 na drugą dawkę w pszenicy ozimej na Podlasiu. Preparat mikrobiologiczny AzotoPower zawiera bakterie z rodzajów Azotobacter i Arthrobacter. Są to wolnożyjące i niesymbiotyczne mikroorganizmy, znajdujące zastosowanie w różnego rodzaju uprawach. Bakterie zwarte w AzotoPower wiążą azot z powietrza w formie całkowicie dostępnej dla roślin. AzotoPower może być stosowany z innymi środkami ochrony roślin. W ten sposób kompleksowo zadbamy o prawidłowy rozwój roślin uprawnych. Pełna lista kompatybilności z fungicydami – dostępna u agronomów PROCAM i doradców Bio-Lider.

Zapraszamy do kontaktu z doradcami PROCAM.

Subskrybuj nas na Youtube.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.