PROCAM Agronomia Sukcesu > Aktualności > Aktualności > Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej za rok 2020.

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej za rok 2020.

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej za rok 2020.

Dokument został sporządzony w celu realizacji obowiązku sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, tj. obowiązku, o którym mowa w art. 27c ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800; ze zm.; dalej: ustawa o CIT).