PROCAM Agronomia Sukcesu > Aktualności > Aktualności > UWAGA – wycofanie środków ze sprzedaży.

UWAGA – wycofanie środków ze sprzedaży.

Środki ochrony roślin zwierające substancje czynną: mankozeb np.: Ridomil Gold MZ 67,8 WG, Farton 730 WG, Emendo M WG, Valis 66 M WG, Dimitrios PRO 80 WP, Acrobat MZ 69 WG.

W sprzedaży do dnia 31 października 2021 r. Środki mogą być stosowany, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 30 listopada 2021 r.