PROCAM Agronomia Sukcesu > Aktualności > Komunikaty fitosanitarne > Wiosenne szkody w uprawach kukurydzy

Wiosenne szkody w uprawach kukurydzy

Przedstawiamy Państwu zdjęcia przesłane przez Doradców z Grupy Technicznej PROCAM, na których widać anomalię podczas wschodów kukurydzy. Przyczyną braków wschodzących siewek kukurydzy mogą być szczególne warunki atmosferyczne (susza, chłód), źle przygotowana gleba, żerujące drutowce, lenie i komarnice.

Szczególną Państwa uwagę chcemy zwrócić na żerujące larwy muchówek śmietki kiełkówki. Może ona powodować szkody na tak dużą skalę, że na niektórych polach brak jest kiełkujących nasion i siewek. Problemem w tym przypadku nie występuje w materiale siewnym, ale w glebie, gdzie muchówki zimują – składają one jaja na nabrzmiewające ziarniaki. Podobny proces zachodzi w przypadku śmietki kapuścianej, tylko później, na liścienie. Rozwiązaniem tego problemu mógłby być biologiczny preparat DeliaSTOP.