PROCAM Agronomia Sukcesu > Aktualności > Porady > Jak dobrze zakisić kukurydzę?

Jak dobrze zakisić kukurydzę?

Zakiszanie kukurydzy

Kukurydza należy do roślin łatwo zakiszających się, co nie znaczy, że zawsze zakisi się optymalnie. Za jakość i efektywność zakiszania kukurydzy odpowiadają konkretne mikroorganizmy, głównie z grupy bakterii kwasu mlekowego. Ich ilość w naturze jest różna, więc aby osiągnąć jak najlepszy efekt w silosie, należy je dodatkowo wprowadzić do zakiszanej masy. Dobrą kompozycję mikroorganizmów zawiera preparat Ensilage.

Agronomowie firmy PROCAM, którzy doradzają wielu rolnikom w naszym kraju, podkreślają, że dla optymalnego zakiszenia kluczowe są takie parametry jak:

  • ilość cukrów,
  • wody,
  • suchej masy,
  • odczyn (pH), dostęp tlenu.

Proces kiszenia jest naturalny, ale – jak wszystko w naturze – może przebiegać w sposób dziki lub pod kontrolą człowieka. Wiadomym jest, jakie bakterie i w jakiej ilości odpowiadają za optymalne zakiszenie. „Optymalne” oznacza przede wszystkim obniżenie strat energii w kiszonce. Zachodzi to poprzez zmniejszenie procesu rozkładu cukrów oraz zahamowanie rozwoju pleśni i drożdży, czyli podniesienie jakości kiszonki.

zakiszanie kukurydzyStosowanie inokulantów

Aplikacja zakiszaczy (czyli inokulantów) ma newralgiczne znaczenie w przypadku roślin trudno zakiszających się. Ensilage dodawać można z powodzeniem do motylkowatych i traw oraz wysłodków buraczanych. W przypadku zakiszania kukurydzy, powinniśmy je również stosować ze względu na:

  • większą ilość zakiszanej masy,
  • większe udział kiszonki z niej w żywieniu bydła. W rezultacie – większy wpływ jej jakości na efektywność produkcji mleka.

Zakiszanie kukurydzy z preparatem Ensilage

W składzie, oferowanego przez PROCAM, Ensilage są bakterie homofermentatywne i heterofermentatywne. Przyspieszają one konserwację i opóźniają proces zagrzewania się kiszonki podczas wybierania z pryzmy (silosu) i na stole paszowym. Znajdujący się w niej szczep bakterii mlekowych Lactobacillus brevis syntezuje związki hamujące rozwój grzybów w kiszonce. Zakiszanie kukurydzy z preparatem Ensilage umożliwia również redukcję pleśni i patogennych bakterii Escherichia coli, Salmonella sp.. Dodatkowo obniża poziom skażenia pasz toksycznymi metabolitami pleśni: alfatoksyn B1 i ochratoksyn A. Bakterie w nim obecne obniżają odczyn zbliżając go do pH 4.

Jak stosować preparat Ensilage?

Ensilage to proszek do rozpuszczenia w wodzie. W handlu dostępne są opakowania na:

  • 10 ton kiszonki (100 g),
  • 50 ton (0.5 kg),
  • 100 ton kiszonki (1 kg).

Należy zachować proporcję 100g inokulantu / 10 litrów wody. Aplikować go należy w czasie koszenia kombajnami do zbioru pasz objętościowych lub spryskując kolejno nakładane warstwy zakiszanej masy na pryzmie (silosie). Trwałość wykonanego roztworu wynosi 48 godzin, choć najlepsze efekty uzyskujemy przez pierwsze 24 godziny.

Więcej informacji 

Zobacz wideo, jak wygląda zbiór kukurydzy na kiszonkę z preparatem Ensilage