KOMUNIKAT FITOSANITARNY 02 września 2019

Doradcy z Grupy Technicznej PROCAM po przeprowadzeniu działań sygnalizacyjnych i rejestrujących oraz mając na uwadze ostatnie opady atmosferyczne, stwierdzają podniesiony stopień zagrożenia przez agrofagi na kiełkujących plantacjach rzepaku.

Krótkoterminowe prognozy w takiej sytuacji wskazują jednoznacznie na duże zagrożenie szkodników, a szczególnie śmietki kapuścianej oraz mszyc: brzoskwiniowo ziemniaczanej oraz kapuścianej. W tym okresie szczególnie zwracajmy uwagę na nalot III pokolenia śmietki kapuścianej oraz masowe składane jaj (ponad 100 szt.) przez samice muchówki przy szyi korzeniowej. Nalot szkodliwej muchówki jest bardzo nierównomierny, dlatego już od powstawania pierwszych liścieni wskazane jest wykonanie zabiegu DeliaSTOP. Na podstawie informacji uzyskanych od przedstawicieli BIOGEN oraz SDP łączenie preparatów DeliaSTOP i Hurricane jest celowe oraz wskazane. Zalety łącznego stosowania tych produktów to lepsze pokrycie gleby, co zapewni znacznie korzystniejsze rozmieszczenie przetrwalników bakterii, a tym samym przyspieszy kolonizację gleby. Ponadto Hurricane wydłużając żywotność kropli wpłynie korzystnie na warunki potrzebne do tego by bakterie z formy przetrwalnikowej przeszły do formy aktywnej. Wystawione pułapki zapachowo-pokarmowe i wyłapujące się w nich masowo muchówki są tego dowodem, aby wykonywać działania ochronne.

Do tego cały czas od nalotów mszycy z plantacji ziemniaków monitorujemy szkodliwość tych pluskwiaków będących wektorami tak groźnego wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Zabiegi powinno się wykonywać od samego początku nalotu, aby nie dopuścić do nadmiernego rozmnożenia szkodnika.

Na plantacjach identyfikujemy gąsienice żerujące na liściach, takie jak bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek czy piętnówki. Ponadto zwracamy uwagę na czarne larwy szkodliwej błonkówki gnatarza rzepakowego. Jeżeli dołożymy do tego pchełki rzepakowe to należy tym niebezpieczeństwem zająć się od samego początku.

Co do chorób to początek jest tradycyjny od lat tzn. pojawiły się infekcje liścieni, pierwszych liści przez mączniaka rzekomego oraz lokalnie suchej zgnilizny kapustnych. Wilgotność gleby w wierzchnich warstwach może być przyczyną większej, niż w poprzednich latach, infekcji pierwotniaka czyli kiły kapustnych. Szczególnie proszę sprawdzać siewki rzepaku w zagłębieniach pola oraz pod skłonami i zlewnymi częściami pola.

Prowadząc lustracje przesiewowe gleby na obecność jaj ślimaków Doradcy z Grupy Technicznej prognozują duże występowanie i masowe szkody tych bezkręgowców na oziminach wraz ze wzrostem wilgoci w glebie i powietrzu.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.