Wrześniowy monitoring rzepaku

Dokonany został monitoring rzepaku przez Doradców z Grupy Technicznej PROCAM. Przeprowadzono działania sygnalizacyjne i rejestrujące mając na uwadze ostatnie opady atmosferyczne. W efekcie specjaliści stwierdzili zwiększony stopień zagrożenia przez agrofagi na kiełkujących plantacjach rzepaku.

Co wykazał monitoring rzepaku?

Krótkoterminowe prognozy w takiej sytuacji wskazują jednoznacznie na duże zagrożenie szkodników. Mowa o śmietce kapuścianej a także mszycach: brzoskwiniowo ziemniaczanej oraz kapuścianej. Dodatkowo w tym okresie należy zwracać uwagę na nalot III pokolenia śmietki kapuścianej.

Dodatkowo występują naloty mszycy z plantacji ziemniaków. Monitorujemy szkodliwość tych pluskwiaków będących wektorami tak groźnego wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Zabiegi powinno się wykonywać od samego początku nalotu. Dzięki temu nie dojdzie do nadmiernego rozmnożenia szkodnika.

Na plantacjach identyfikujemy gąsienice żerujące na liściach, takie jak bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek czy piętnówki. Ponadto zwracamy uwagę na czarne larwy szkodliwej błonkówki gnatarza rzepakowego. Jeżeli dołożymy do tego pchełki rzepakowe to należy tym niebezpieczeństwem zająć się od samego początku.

Ponadto zauważyć można masowe składane jaj (ponad 100 szt.) przez samice muchówki przy szyi korzeniowej.

Sprawdzony sposób na zwalczanie muchówki

Nalot szkodliwej muchówki jest bardzo nierównomierny, dlatego już od powstawania pierwszych liścieni wskazane jest wykonanie zabiegu DeliaSTOP. Na podstawie informacji uzyskanych od przedstawicieli BIOGEN oraz SDP łączenie preparatów DeliaSTOP i Hurricane jest celowe oraz wskazane. Zalety łącznego stosowania tych produktów to lepsze pokrycie gleby. Zapewnia to znacznie korzystniejsze rozmieszczenie przetrwalników bakterii, w efekcie przyśpieszając kolonizację gleby. Ponadto Hurricane wydłużając żywotność kropli wpłynie korzystnie na warunki potrzebne do tego by bakterie z formy przetrwalnikowej przeszły do formy aktywnej. Wystawione pułapki zapachowo-pokarmowe masowo wyłapują muchówki. To najlepszy dowód, aby wykonywać działania ochronne.

Uwaga na choroby

Początki występowania chorób są tradycyjne od lat. Pojawiły się infekcje liścieni, których sprawcą jest mączniak rzekomy. Dodatkowo lokalnie zaobserwowano suchą zgniliznę kapustnych. Odnotowano też wilgotność gleby w wierzchnich warstwach. Może być to przyczyną większej niż w poprzednich latach, infekcji pierwotniaka czyli kiły kapustnych. Szczególnie do sprawdzenia są siewki rzepaku w zagłębieniach pola oraz pod skłonami i zlewnymi częściami pola.

Prognoza na ślimaki

Doradcy z Grupy Technicznej przeprowadzili dodatkowo lustracje przesiewowe gleby na obecność jaj ślimaków . Prognozują oni duże występowanie i masowe szkody tych bezkręgowców na oziminach. Wzrost wilgoci w glebie  i w powietrzu będzie działał na korzyść szkodników.

Zachęcamy do przejrzenia galerii zdjęć z monitoringu rzepaku.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.