burak-cukrowy-i-żerujące-przędziorki

Komunikat fitosanitarny 08 sierpnia 2018

Panująca od wielu tygodni susza wywołuje zmiany w procesie wzrostu i rozwoju wielu gatunków roślin. Na te niekorzystne zmiany ma również wpływ ekspansja szkodników i zmniejszenie populacji owadów pożytecznych (co powoduje zwiększenie natężenia skutków inwazji szkodników).

Doradcy z naszej Grupy Technicznej dostrzegają wzrost populacji i szkodliwości żerowania roztoczy przędziorka chmielowca na plantacjach kukurydzy. Jeżeli warunki pogodowe się nie poprawią, może to doprowadzić do przedwczesnego dojrzewania roślin, spowodowanego intensywnym żerowaniem tych szkodników, zaopatrzonych w aparat gębowy kłująco-ssący. W konsekwencji będzie dochodzić do osłabienia i więdnięcia roślin, co w połączeniu z żerowaniem omacnicy prosowianki dodatkowo je osłabi. Spowoduje to ograniczenie zdolności asymilacyjnych roślin, a w konsekwencji mniejszym plonem.

Intensywniejszy żer przędziorka chmielowca obserwujemy także na plantacjach buraków. Starsze liście się przebarwiają, ich powierzchnia nabiera barwy pomarańczowej, a następnie brunatnieje i zasycha – co w konsekwencji może prowadzić do zasychanie rozet liściowych. Jak podaje literatura oraz wykonywane badania, szkody mogą być znaczące i sięgać około 30% plonu masy korzeniowej oraz ponad 2% w zawartości cukru.

Zalecana przy zwalczaniu tych szkodników jest eliminacja chwastów, to one stanowią rozsadnik i przechowalnię przędziorków. Tam przezimowują, aby następnie w sprzyjających warunkach zasiedlać plantacje kukurydzy, buraka cukrowego, a także warzyw.

Kolejnym zagrożeniem są mszyce. Mają one udział w rozprzestrzenianiu się wirusów oraz działają bezpośrednio na obniżenie plonów. Na uprawach zbóż występuje wirus karłowatości jęczmienia, na plantacjach ziemniaka – wirusy Y, L, M, X, S, na polach rzepaku – TuYV wirus czarnej rzepy. Wysoka temperatura sprzyja rozwojowi pluskwiaków, a więc tym samym wirusów. Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenie ze strony takich szkodników jak mszyca czeremchowo-zbożowa, mszyce zbożowe i mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana.

Ostrzegamy, że wyżej wymienione szkodniki (mszyce, przędziorki, ale także i wciornastki) występują także na przydomowych warzywach, sadach czy ogrodach ozdobnych.

Obecnie w całej Polsce można dostrzec zasiedlone i pozbawione chlorofilu lipy, gdzie przędziorek lipowiec w tym roku znalazł fantastyczne warunki do rozwoju i bardzo uszkodził drzewa. W przypadku występowania takiego problemu polecamy użycie preparatu Siltac.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.