KOMUNIKAT FITOSANITARNY 23 lipca 2019

Doradcy PROCAM sygnalizują, żniwa w pełni.

Zapewne często przy żniwach rzepaczanych zastanawiające jest dlaczego całe rośliny wraz z korzeniami są czarne, a nie ma w środku pędów typowych sklerot mogących świadczyć, że jest to spowodowane przez infekcje zgnilizny twardzikowej. Jeżeli nie ma tam sklerot, a korzeń jest czarny, pusty w środku i spróchniały, doradcy PROCAM sugerują, że są to zapewne porażenia przez mikroskleroty Verticilium dalie. Poniżej zdjęcia pędów z charakterystycznymi przechodzącymi pasami zielonego i brązowego/czarnego koloru. W warunkach dużej wilgoci mogą to być objawy szarej pleśni oraz spróchnienie spowodowane suchą zgnilizną rzepaku.

Po zbiorze rzepaku, wykorzystując wilgoć w ziemi, powinniśmy zrobić zabieg rewitalizujący glebę preparatem BIOGEN REWITAL PRO+. Występujące w preparacie bakterie celuloityczne jak i bakteria Bacillus subtilis mogą pracować na przyszły plon, rozkładając materię organiczną na czynniki pierwsze oraz owocniki i zarodniki grzybów patogenicznych (tegoroczne rzepaku oraz patogeny zbóż z zeszłych lat). Należy pamiętać, aby aplikacja BIOGEN REWITAL PRO+ była na ścierń w warunkach dużej wilgotności i braku operacji słońca, bakterie należy niezwłocznie przykryć warstwą gleby (tak by nastąpiła jak najszybsza mikrobiologiczna inkubacja).

Przy okazji lustracji kukurydzy na obecność gąsienic omacnicy prosowianki mamy już w większości naszego kraju masowe składanie jaj (w tym czarne oko do 24 h do wylęgu gąsienic oraz już wylęgnięte gąsienice – do zwalczania insektycydowego). Doradcy PROCAM zwracają uwagę na bardzo duże naloty mszyc zbożowych w uprawie kukurydzy.

W uprawie buraka cukrowego występują infekcje chwościka burakowego wraz z brunatną plamistością liści buraka – Ramularia. Oprócz tego, warto zwrócić uwagę na wypaleniska związane z brakiem opadów (mozaika gleby i brak turgoru) oraz oparzeliny liści związane z operacją słoneczną.

Warto przyjrzeć się jak wygląda motyl i gąsienica trociniarki czerwicy, szkodnika drzew i krzewów ozdobnych.

 

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.