PROCAM Agronomia Sukcesu > Aktualności > Komunikaty fitosanitarne > Identyfikacja nicieni patogenicznych i ich zwalczanie

Identyfikacja nicieni patogenicznych i ich zwalczanie

IDENTYFIKACJA NICIENI PATOGENICZNYCH ORAZ ICH ZWALCZANIE

NEMATADO BIOCONTROL

Grupa Techniczna zaczęła lustracje upraw roślin okopowych (ziemniaki, buraki) oraz warzyw (korzeniowe, cebula) na obecność nicieni patogenicznych, natomiast najlepszym terminem lustracji zbóż jest późna jesień oraz wczesna wiosna.

Dołączamy zdjęcia diagnostyczne, które można traktować jako wzorce przy identyfikacji makroskopowej roślin uprawnych porażonych przez nicienie. Na korzeniach szukamy zgrubień (cysty mątwików czy guzaków) lub uszkodzeń systemu korzeniowego (tzw. brody) oraz zniekształcenia roślin, charakteryzujących się karłowatością wzrostu. Na takie problemy zalecamy zastosowanie antidotum jakim jest bakteryjny produkt Nematado BIOCONTROL lub środek ochrony roślin VYDATE. Ze względu na specyfikę identyfikacji oraz ochrony działania, ochronę należy zacząć właśnie od identyfikacji w pełni wegetacji. Ze względu na bardzo małe wymiary (do 1 mm) szkodników, analiza do gatunku (nicienie patogeniczne ze sztylecikami i nicienie padlinożerne bez nich) wymaga specjalistycznego sprzętu.

Szczególnie zwracamy uwagę na płodozmian. Tam gdzie często powracają uprawy ziemniaka, warzyw, buraka cukrowego, a także kukurydzy i jęczmienia, możecie (oprócz niedoborów w nawożeniu i kwasowości) identyfikować problemy patologiczne z nicieniami glebowymi – szkodnikami obniżającymi nie tylko masę plonu, ale i jego jakość handlową (tak jak w przypadku ziemniaka, gdzie nicienie wolne są wektorami wirusów, oraz warzyw).

W przypadku warzyw, a szczególnie ziemniaka, nicienie jak niszczyk ziemniaczak , mątwik ziemniaczany czy niszczyk zjadliwy są szkodnikami kwarantannowymi i podlegają obowiązkowi zwalczania.

Nie zapominamy także o roślinach ozdobnych, gdzie bardzo dużym problemem są korzeniaki jak i węgorek chryzantemowiec oraz truskawkach gdzie masowo występuje węgorek truskawkowiec.