NEMATADO BIOCONTROL

O produkcie

Preparat mikrobiologiczny redukujący ilość porażonych nicieniami roślin.

Nematado Biocontrol to mikrobiologiczny preparat doglebowy, w skład którego wchodzą wyselekcjonowane szczepy bakterii. Preparat wspomaga rozwój mikroflory rizosfery, która wytwarza metabolity odstraszające nicienie glebowe, poprawia rozwój systemu korzeniowego, poprawia plonowanie roślin i jakość przetwórczą plonów.

Nematado Biocontrol ogranicza zużycie pestycydów i fungicydów.

Preparat jest bezpieczny dla ludzi i roślin, nie zawiera organizmów ani substancji pochodzących od organizmów genetycznie modyfikowanych.

Stężenie bakterii w preparacie wynosi >109.

Stosowanie środka

Dawkowanie: 1 kg/ha.

uprawy polowe: 1 kg/ha. Zalecana ilość wody wynosi 200-500 litrów wody na 1 hektar. Opryskać pole lub plantację w okresie, w którym wykonywanie agrotechnicznych zabiegów uprawowych umożliwi dobre i równomierne wymieszanie preparatu z glebą. Zabieg można powtarzać 2-3 razy w okresie wegetacyjnym.

warzywa: Zalecane jest stosowanie środka przed sadzeniem rozsady lub wysiewem nasion w dawce 1 kg na 1 ha. Preparat można również stosować do zaprawy materiału siewnego lub sadzeniaków – 1 kg/ilość materiału siewnego przeznaczonego na 1 ha powierzchni uprawy, preparat rozcieńczyć z wodą i nanieść na materiał siewny w formie oprysku drobnokroplistego. Materiał zużyć w ciągu 1-3 dni od wykonania zaprawy.

Preparat stosować w formie oprysku, rozprowadzając go równomiernie po powierzchni gleby. Po zastosowaniu preparat wymieszać z glebą.

Nematado Biocontrol może być stosowany łącznie z nawozami mineralnymi i organicznymi.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,