PROCAM Agronomia Sukcesu > Aktualności > Bez kategorii > KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ AGRO

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ AGRO

 


Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie, którego partnerem jest PROCAM Polska na najlepszą pracę dyplomową o tematyce agro

  1. Trzecia edycja Konkursu

Prace obronione w 2020 i 2021 r.

  1. Terminy

Przyjmowanie zgłoszeń trwa: od 1 czerwca do 31 października 2021 r.

Rozstrzygnięcie do dnia: 10 grudnia 2021 r.

  1. Nagrody

Nagrody pieniężne

I stopnia           3 000 zł oraz publikacja autorskiego artykułu nt. pracy dyplomowej na łamach wydawnictwa partnera medialnego.

II stopnia          2 000 zł oraz publikacja autorskiego artykułu nt. pracy dyplomowej na łamach wydawnictwa partnera medialnego.

III stopnia         1 000 zł oraz publikacja autorskiego artykułu nt. pracy dyplomowej na łamach wydawnictwa partnera medialnego.

 

Nagrody specjalne

Staż w firmie ProCam Polska Sp. z o.o.

za szczególną wartość pracy dla zrównoważenia innowacyjnej produkcji rolnej.

 

Staż w firmie Grupa Żywiec

za szczególną wartość pracy dla zrównoważenia innowacyjnej produkcji żywności.

Zwiedzanie fabryki i gospodarstwa rolnego Farm Frites Poland S.A.

„rolnictwo zrównoważone w praktyce” – za szczególną wartość pracy dla zrównoważenia innowacyjnej produkcji rolnej.

Bon zakupowy o wartości 500 zł ufundowany przez Spiżarnia Rydzyńska Sp. z o.o.

(do wykorzystania na stronie https://spizarniarydzynska.pl), w zakresie rolnictwa i żywności ekologicznej.

Staż w firmie Bio Planet S.A.

w zakresie rolnictwa i żywności ekologicznej, dodatkowo dla 3 laureatów zestawy produktów Bio Planet o wartości 200 zł każdy.

Wszyscy laureaci otrzymają również nagrodę specjalną Partnerów medialnych w postaci:

książki i rocznej prenumeraty wybranego magazynu wydawnictwa Plantpress oraz rocznej prenumeraty BioKuriera.

Dla zainteresowanych – możliwość odbycia stażu w Polskim Wydawnictwie Rolniczym.

 

  1. Tematyka

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace, w których została poruszona problematyka związana z rozwojem agrobiznesu, tj. z postępem, innowacyjnością i zrównoważonym rozwojem gospodarstw rolnych, rozwojem obszarów wiejskich, ekologią oraz innymi działaniami przynoszącymi wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, zdrowia, środowiska naturalnego, gospodarstw rolnych, obszarów wiejskich, przemysłu rolno-spożywczego oraz zrównoważenia produkcji żywności.

 

  1. Zgłoszenie

 

Kompletne Zgłoszenia prosimy wysyłać na skrzynkę: KontaktAgro@bnpparibas.pl, wpisując w tytule wiadomości: Imię i Nazwisko zgłaszającego z dopiskiem „Konkurs Agroabsolwent”.

Na komplet dokumentów składają się:

  1. podpisany Formularz Zgłoszeniowy – załącznik nr 1 Regulaminu (zdjęcie lub skan),
  2. informacje o zgłaszanej pracy – załącznik nr 2 Regulaminu,
  3. praca dyplomowa w pliku PDF,
  4. kopia dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego obronę pracy.

 

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt pod nr (+48 667 851 358) lub na adres e-mail: KontaktAgro@bnpparibas.pl

Dokumenty zgłoszeniowe i Regulamin znajdą Państwo na stronie: https://www.bnpparibas.pl/agroabsolwent/