PROCAM Agronomia Sukcesu > Aktualności > Porady > NAWOŻENIE ROŚLIN JARYCH – FCA Fertilisants

NAWOŻENIE ROŚLIN JARYCH – FCA Fertilisants

W odniesieniu do nawożenia, obecnie mamy na rynku bardzo szerokie spektrum wyboru. Warto zwrócić uwagę przy doborze odpowiedniego nawożenia względem poszczególnych upraw na formy poszczególnych składników i ich rozpuszczalność w wodzie.

Jak wiemy jest to jedna z kilku wytycznych w celu osiągnięcia zamierzonego efektu plonotwórczego. W szczególności w uprawach o krótszym okresie wegetacyjnym jakim są uprawy roślin jarych.

Nawożenie roślin jarych fosforem i potasem

Istotnym w tym odniesieniu będzie fosfor, który jak już nam wiadomo nie jest pierwiastkiem mobilnym. Jego rozpuszczalność w wodzie w jak najwyższym procencie będzie ważna. Nie należy jednak negować rozwiązań o rozpuszczalności fosforu w obojętnym roztworze cytrynianu amonu czy w kwasach mineralnych. Trzeba je odpowiednio wcześniej zaaplikować. Kolejnym istotnym pierwiastkiem będzie potas, a ściśle jego forma, co dalej przeniesie się na jego efektywność zarówno dla rośliny, ale również i gleby. Potas występujący w formie KCL jest szeroko dostępnym rozwiązaniem. Jednak z tytułu formy jest wysoce mobilny w glebie oraz nietolerowany przez rośliny wrażliwe na chlor. KCL również negatywnie wpływa na życie mikrobiologiczne gleby. Forma siarczanowa potasu K2SO4 w odniesieniu do KCL jest do 40% efektywniejsza i zalecana dla większości warzyw.

Azot

Omawiając azot z tytułu ograniczeń oraz wysokiej ceny na ten składnik, należy znacznie bardziej skupić się na jego odpowiednim wykorzystaniu przez roślinę. Czyli należy uwzględnić odpowiednią ilość siarki we wszystkich poszczególnych uprawach. Pamiętajmy jednak, że prawidłowe odżywienie roślin siarką decyduje nie tylko o poziomie uzyskiwanych plonów, lecz także o jakości (aminokwasy siarkowe – cysteina, metionina, czyli składnik budowy białek), wartości odżywczej oraz walorach smakowych płodów rolnych (np. cebula, czosnek). Składnik ten to również wpływ na wydajność fotosyntezy.

Doświadczenie

W minionym sezonie w gospodarstwie pana Zbigniewa Skorupskiego, w miejscowości Wyszonowice (Dolny Śląsk), łącznie z wiodącym koncernem nasiennym, porównano w kilkunastu odmianach trzy systemy nawożenia produktu Firmy FCA – Fertilisants PROPHOS SUPER. Ścisłe badania przeprowadzono na polach, gdzie kukurydza jest uprawiana od wielu lat w monokulturze. Wyniki zweryfikowano względem precyzyjnego pomiaru systemy GPS. W każdej z trzech kombinacji nawozowych przy powtarzalności 14 odmian, z zachowaniem tej samej ochrony, nawożenia dolistnego Zn oraz nawożenia saletrą amonową w dawce 450 kg/ha, zweryfikowano plony.

  1. Plantacją kontrolną był system klasycznego nawożenia: Polifoska 6 20 30 + 7 S w dawce 200 kg/ha – nawożenie podane w trakcie siewu / aplikator.
  2. Kolejny system to Polifoska 6 2 0 3 0 + 7 S w dawce 200 kg/ha – nawożenie podane w trakcie siewu/aplikator, z dodatkowym nawożeniem produktem Firmy konkurencyjnej zawierającym N, P , S i Zn.
  3. Plantacja Firmy FCA to Prophos Super w dawce 200 kg/ha – nawożenie podane w trakcie siewu/aplikator.

W każdej z kombinacji otrzymane wyniki dały zdecydowaną przewagę systemowi Prophos Super. Średnie plony, weryfikując wszystkie 14 odmian przy wilgotności 14% :

  • system nawożenia, plantacja nr 1: 12,5 T/ha
  • system nawożenia, plantacja nr 2: 12,8 T/ha
  • system nawożenia, plantacja nr 3: 13,3 T/ha

W przeprowadzonych szerokich doświadczeniach należy dodatkowo zwrócić uwagę, iż w kombinacji Prophos Super nie podano dodatkowo dolistnego dokarmiania fosforem, tak jak miało to miejsce przy systemie 1 i 2.

Prophos Super

Prophos Super jest rozwiązaniem organiczno / mineralnym. Zawiera azot, fosfor, siarkę oraz kompleks szczepów bakterii Bacillus spp.. Granulacja nieregularna 2-4 mm. Fosfor jest pochodzenia mineralnego o bardzo wysokiej rozpuszczalności w wodzie. Azot i siarka pochodzi ze znanego rozwiązania PROSAN o rozpuszczalności 100% w wodzie (sfermentowana melasa buraka cukrowego). Efektywność uzyskanych wyników można zweryfikować kilkoma wariantami: szybka i bardzo wysoka dostępność poszczególnych składników, brak zakwaszenia poprzez azot, fosfor czy siarkę dzięki dodatkowej zawartości w nawozie kompleksu Calkonutrium (wapń). Siarka znajdująca się w dużej ilości w nawozie pozwala w znacznie wyższym procencie wykorzystać azot przez roślinę. Pamiętajmy, iż stosunek N do S w kukurydzy to 7 do 1.

Rola bakterii

Istotnym punktem wartym uwagi są szczepy bakterii należących do grupy PGPR Bacillus amyloliquefaciens (M4 L MG S 1 9462 N o 1 130010). Rolą tej bakterii jest mineralizacja składników znajdujących się w próchnicy, a w efekcie końcowym dostarczenie ich dla roślin uprawnych. Drugą istotną rolą Bacillus jest wpływ na rozwój systemu korzeniowego oraz uaktywnienie form uwstecznionego fosforu. Kompleks odżywczy Calkonutrium, zapewniający inokulację znajdujących się w nawozie korzystnych mikroorganizmów, to również odpowiednie cukry niezbędne w początkowym okresie rozwojowym tych szczepów. Prophos Super przez dwa lata był stosowany w wielu porównaniach, z tytułu uzyskiwanych bardzo dobrych wyników obecnie jest dostępny w sprzedaży. Rozwiązanie to jest dedykowane w każdej uprawie, a w szczególności o krótkim okresie wegetacyjnym również z dużym uwzględnieniem upraw warzyw. Jego wysoka higroskopijność pozwala na szybką dostępność poszczególnych składników.