PROCAM Agronomia Sukcesu > Aktualności > Aktualności > LG AUCKLAND NOWY REKORD POLSKI 6,59 t/ha – NAJWIĘKSZY PLON RZEPAKU OZIMEGO Z HEKTARA

LG AUCKLAND NOWY REKORD POLSKI 6,59 t/ha – NAJWIĘKSZY PLON RZEPAKU OZIMEGO Z HEKTARA

29 lipca 2023 w Gospodarstwie Rolnym Bystrze u panów Stanisława i Marka Brzezińskich na polu w pomorskim Bystrzu został pobity dotychczasowy ustanowiony w 2022 roku Rekord Polski w klasie NAJWIĘKSZY PLON RZEPAKU OZIMEGO Z HEKTARA.

Tego dnia w ramach Ligi Mistrzów Plonowania w Bystrzu pod nadzorem przedstawicieli Kancelarii Rekordów dokonano zbioru rzepaku ozimego odmiany LG Auckland, którego plon z hektara wyniósł, aż 6,59 t/ha co stanowi obecny Rekord Polski w klasie NAJWIĘKSZY PLON RZEPAKU OZIMEGO Z HEKTARA oraz oczywiście Rekord Województwa Pomorskiego w 2023 roku.

Tym samym został pobity dotychczasowy Rekord Polski z 2022 roku na Największy plon rzepaku ozimego z hektara, który wynosił 6,421 t/ha dla rzepaku LG Baracuda zebranego w podkarpackich Maćkowicach.

LG Auckland to odmiana, która potwierdza swoją niezwykłość najwyższymi wynikami w plonowaniu, bardzo wysoką zimotrwałością i kompletem wrodzonych genetycznie odporności, takich jak odporność na wirusa żółtaczki rzepy, suchą zgniliznę kapustnych oraz na pękanie łuszczyn i osypywanie nasion. Bardzo wysoka tolerancja polowa na cylindrosporiozę i werticiliozę, dodatkowo zwiększa wydajność w warunkach intensywnej produkcji i w czasach rosnących zagrożeń w uprawie rzepaku.

Warto wspomnieć, że LG Auckland to:

– najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2020-2022 = 117% plonu wzorca, ze średnim plonem z 3 lat doświadczeń 54,3 dt/ha.

– najwyżej plonująca odmiana wśród nowo zarejestrowanych w Polsce w 2022 r.

– odmiana najmniej porażona przez werticiliozę wśród nowo zarejestrowanych w Polsce w 2022r.

W gospodarstwie w Bystrzu w zakresie ochrony i nawożenia korzystano z doradztwa i technologii PROCAM. Użyto między innymi preparaty takie jak: Rewital Pro+, AzotoPower, FosfoPower, Delia Stop, NHCa Delta oraz rozwiązania pakietowe PROCAM przeznaczone dla plantacji rzepaku.

Gospodarstwo Rolne w Bystrzu posiada już na swoim koncie ustanowiony w 2019 roku Rekord Polski na największy plon pszenicy ozimej z hektara wynoszący ówcześnie 10,531 t/ha. Rekord ten oczywiście był przez ostatnie lata kilkukrotnie pobijany – w tym ostatnio 26 lipca 2023 roku w mazowieckim Kraszewie Czarnym, gdzie zebrano 12,747 t/ha pszenicy odmiany Chevignon.

Więcej informacji przekażemy w najbliższym czasie.