LG AUCKLAND

O produkcie

Hodowca: Limagrain, Francja

Odmiana: mieszaniec zrestorowany

Rejestracja: PL 2022

 

      

______________________

ERUPCJA PLONU

Mocne strony

– Najnowsza genetyka i najwyższy potencjał plonowania,
– Najważniejsze geny odpornościowe, w tym odporności na werticiliozę,
– Wirusoodporna.

Zalety

Odmiana potwierdza swoją niezwykłość najwyż‐ szymi wynikami w plonowaniu (55dt/ha średnio w 2020‐2021), bardzo wysoką zimotrwałością i kompletem wrodzonych genetycznie odporności, takich jak odporność na wirusa żółtaczki rzepy, suchą zgniliznę kapustnych oraz na pę‐ kanie łuszczyn i osypywanie nasion. Bardzo wysoka tolerancja polowa na cylindrosporiozę i werticiliozę, dodatkowo zwiększa wydajność w warunkach intensywnej produkcji i w czasach rosnących zagrożeń w uprawie rzepaku.

Warunki agrotechniczne

Termin i gęstość siewu (roślin/m²):

Wymagania glebowe

Odmiana bez większych wymagań, polecana na gleby średnie i dobre, typowe do uprawy rzepaku.

Fakty mówią same za siebie

– Najwyżej plonująca odmiana w dośw. rejestrowych COBORU w 2020‐2021 = 120% plonu wzorca
– Najwyżej plonująca odmiana wśród nowo zarejestrowanych w Polsce w 2022 r.

Charakterystyka odmiany

Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!