PROCAM Agronomia Sukcesu > Aktualności > Porady > POWER SEED – ucieczka od skutków suszy i poprawa zdrowotności w początkowej fazie wzrostu kukurydzy

POWER SEED – ucieczka od skutków suszy i poprawa zdrowotności w początkowej fazie wzrostu kukurydzy

Kukurydza (Zea mays)- roślina jednoroczna, należąca do zbóż zdobywa wśród rolników coraz większe zainteresowanie. Pochodzi z Meksyku. Największymi jej producentami są Stany Zjednoczone oraz Chiny. Uprawia się tam razem ponad 65 mln. ha, czyli ponad 1/3 całkowitej powierzchni uprawy kukurydzy na świecie. W Polsce uprawa ciepłolubnej kukurydzy przesuwa się coraz bardziej na północ kraju ze względu na zmieniające się warunki klimatyczne (termiczne). Wzrost zainteresowania tą uprawą wynika przede wszystkim z wysokiej wydajności oraz wszechstronności użytkowania. Oprócz produkcji na ziarno, stanowi bardzo cenną paszę objętościową dla bydła.

Termin siewu kukurydzy

Powodzenie uprawy tego gatunku uwarunkowane jest od wyboru odpowiedniej odmiany i agrotechniki. Termin siewu rośliny przypada (w zależności od regionu i przebiegu pogody) między 15 kwietnia a 10 maja. W okresie tym często następują niekorzystne warunki – chłód i nadmierna wilgotność gleby lub przeciwnie – dotkliwa susza.

super power

Zaprawa biologiczna Super Power

Produktem pozwalającym roślinom kukurydzy mniej boleśnie przejść przez takie warunki jest zastosowanie zaprawy biologicznej do nasion Super Power firmy BIO-GEN. W skład kompozytu mikrobiologicznego wchodzą bakterie regulujące wzrost roślin (PGPB – Plant Growth Promoting Bacteria). Bakterie zawarte w preparacie produkują wiele metabolitów wpływających na indukcję syntezy hormonów roślinnych (auksyn, giberelin, itd.). Przekłada się to na lepszy rozwój systemu korzeniowego, włośników i części nadziemnych roślin. Ponadto bakterie naniesione w trakcie zaprawiania na materiał siewny mają zdolność do wytwarzania sideroforów – naturalnych związków chelatujących metale np. miedź, żelazo. Siderofory przekształcają substancje mineralne w proste substancje organiczne, np. aminokwasy, które stanowią składnik budulcowy tkanek.

Wiosenna aura

kukurydzaRolnicy doskonale sobie zdają sprawę, że pogoda jest bardzo zmienna na przestrzeni lat. Ostatnia wiosna była dość łaskawa dla szybkich i wyrównanych wschodów kukurydzy – było bardzo ciepło, w glebie były zapasy wilgoci, przelotne opady poprawiały uwilgotnienie. Cofając się jednak do wiosny 2017 należy stwierdzić, że sytuacja była zupełnie inna. Nieco cieplejsza I dekada kwietnia dała mylący znak i jak się później okazało – zasiew kukurydzy w tym terminie okazał się totalnym falstartem. Szczególnie jeśli plantator wysiał w takich warunkach odmianę typu dent, dla których to siewy powinny się zaczynać gdy średnia temperatura gleby mierzona na głębokości 5-10 cm sięga minimum 10 stopni Celsjusza (taki pomiar temperatury gleby warto wykonać do 2-3 godzin po świcie, wówczas wynik jest wiarygodny).

Jak się okazało poleganie na fenologicznych oznakach siewu kukurydzy po raz kolejny się nie sprawdziło. Od początku II dekady kwietnia do ok 10 maja warunki dla jej rozwoju okazały się fatalne. Kilka razy odnotowywano temperaturę poniżej zera, padał śnieg. Niestety kukurydza jest bardzo wrażliwa na przymrozki przed wschodami – kiedy wierzchołki kiełków ulegną działaniu niskiej temperatury plantacje często trzeba przesiewać. Uszkodzenie wspomnianych wierzchołków kiełków powoduje rozwinięcie się liści jeszcze pod powierzchnią gleby, co utrudnia lub częściej nawet uniemożliwia wschody. Od fazy 1 do 6 liścia kukurydza jest już mniej wrażliwa na niskie temperatury. Wtedy stożek wzrostu znajduje się ok. 1,5-2 cm pod ziemią, co chroni go przed przymrozkiem.

produkt super power

Skutki niskich temperatur

Brak zachowania minimum temperaturowego dla siewów kukurydzy może skutkować bardzo niekorzystną sytuacją. Ziarniak napęcznieje wodą, ale nie rozwinie korzonka i kiełka. Wówczas może dojść nawet do obumarcia ziarniaka. Kolejnym skutkiem niskiej temperatury wody, pod wpływem której napęcznieje ziarniak, może być większa podatność na wnikanie do roślin patogenów w początkowym etapie ich wzrostu i rozwoju. Szczególnie niekorzystna sytuacja ma miejsce wówczas, gdy nastąpią opady śniegu i bardzo zimna woda z topniejącego śniegu wnikając do ziarna uszkadza fizycznie błony komórkowe. Zwiększa to podatność na porażenie zgorzelą siewek.

Lepsze wschody, większe plony

Korzyścią zastosowania preparatu Super Power jest między innymi szybszy rozwój systemu korzeniowego oraz całej rośliny. Przekłada się to na zwiększoną odporność roślin na okresowe stresy w początkowym etapie wzrostu – zarówno w lata zimne i chłodne jak też i suche.

Stosowanie preparatu Super Power:

sucha masa
  • zapewnia lepsze i równomierne wschody,
  • zwiększa wigor siewek,
  • poprawia stopień odżywienia roślin,
  • pobudza wydajniejszy wzrost, co w konsekwencji zwiększa zdrowotność roślin,
  • oraz pozwala w większym stopniu na wykorzystanie potencjału plonotwórczego kukurydzy.

Potwierdziły to wyniki badań przeprowadzone w IUNG Puławy z roku 2017 gdzie stwierdzono wydatny ponad 15% (tab. 2) przyrost suchej masy systemu korzeniowego, a także prawie 9% (tab.1) przyrost masy nadziemnej.