PROCAM Agronomia Sukcesu > Aktualności > Aktualności > POWRACAJĄCY TEMAT – ŚLIMAKI SZKODLIWOŚĆ W NASZYM OGRODZIE. DORADCY PROCAM GARDEN SYGNALIZUJĄ

POWRACAJĄCY TEMAT – ŚLIMAKI SZKODLIWOŚĆ W NASZYM OGRODZIE. DORADCY PROCAM GARDEN SYGNALIZUJĄ

Mając na uwadze zagrożenia z zeszłych lat oraz szkody wyrządzane w ogrodach ozdobnych także w tym roku należy spodziewać się dużych szkód spowodowanych żerowaniem ślimaków. Dlatego też należy wzmóc naszą czujność pod kątem sygnalizacji występowania, szkodliwości i zwalczania ślimaków szczególnie z rodziny pomrowikowatych. Szkodliwość ślimaków uzależniona jest głównie od wilgotności, temperatury otoczenia, rodzaju i obfitości pokarmu oraz warunków siedliskowych. Do rozwoju szkodniki te potrzebują dużej wilgotności, co najmniej 90%, dlatego wychodzą na żerowanie ze swoich kryjówek wieczorem lub podczas deszczowej pogody. Dużą aktywność wykazują w temperaturze 10–20°C. Źle znoszą temperaturę wysoką — 30–35°C oraz niską — poniżej –3°C. Przy braku pokrywy śnieżnej silny mróz może zredukować populację ślimaków. Na jego działanie najbardziej narażone są jaja, w mniejszym stopniu osobniki młode i dorosłe, które mogą przemieszczać się w głębsze warstwy gruntu. Jednym z najgroźniejszych ślimaków w uprawach ogrodniczych jest pomrowik plamisty (Deroceras reticulatum). Zimują różne stadia rozwojowe pomrowika plamistego. Jeden osobnik może złożyć w ciągu życia około 700 jaj. Wylęgi młodych ślimaków następują na przełomie lata i jesieni, pod koniec jesieni oraz na wiosnę po przezimowaniu jaj. Jeżeli masz problem ze ślimakami zgłoś się do Doradcy PROCAM GARDEN. Sprawdź: środki poprawiające właściwości gleby.