BACHUS

O produkcie

Hodowca: Cluser Breeding, Niemcy

Odmiana: populacyjna

Rejestracja: PL 2022

BOSKI PLON

Mocne strony

– Wysoki potencjał plonowania, na poziomie odmian mieszańcowych

– Bardzo wysoka zdrowotność i zimotrwałość

– Stabilny pokrój roślin

Zalety

Odmiana populacyjna o wysokim potencjale plonowania, którym przewyższa wiele odmian mieszańcowych. Bardzo dobra zimotrwałość oraz zdrowotność, zwłaszcza podwyższona odporność na suchą zgniliznę kapustnych, dobra odporność na werticiliozę i zgniliznę twardzikową, to gwa- rancja dużego plonu wysokiej jakości. Doskonała odporność na wyleganie, zapewnia zebranie całe- go plonu bez strat na polu. Odmiana wytrzymuje warunki stresowe i uprawę na słabszych gle- bach, dlatego polecana jest do uprawy na terenie całego kraju, przekraczając jednocześnie granice wielkości plonu jaki uzyskują odmiany liniowe.

Warunki agrotechniczne

Termin i gęstość siewu (roślin/m²):

Wymagania glebowe

Wysoka adaptacja to zmiennych warunków glebowych, toleruje słabsze gleby.

Fakty mówią same za siebie

– Najwyżej plonująca odmiana populacyjna w dośw. rejestrowych COBORU w latach 2020-2022 = 45,7 dt/ha plonu nasion

– Najwyżej plonująca odmiana populacyjna w dośw. porejestrowych COBORU w 2022 = 109% plonu wzorca, 47,8 dt/ha plonu nasion

Charakterystyka odmiany

Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.